Uw aanslag gemeentelijke belastingen

U kunt het aanslagbiljet en het WOZ taxatieverslag hier online inzien. U vindt hier ook de toelichting.

Taxatieverslag bedrijfspand

Voor uw bedrijfspand kunt u het taxatieverslag hier inzien.

Goed om te weten

  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag ofwel een WOZ-beschikking.
  • De OZB-aanslag vindt u op de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. U vindt daarin tevens de afvalstoffenheffing.
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat daarbij uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum.
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond.
  • Van elk pand wordt een taxatieverslag gemaakt.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag of het taxatieverslag?

  • Bel het KlantContactCentrum: (026) 317 99 11

Meer informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Overzicht belastingtarieven    
Soort pand Soort belasting  Percentage OZB 2022
Woning Eigenarenbelasting 0,162%
Niet-woning * Eigenarenbelasting 0,2978%
Niet-woning * Gebruikersbelasting 0,2311%

*Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex, garagebox enzovoorts

Hoe wordt het OZB-bedrag berekend?

Een paar rekenvoorbeelden:

  • Rekenvoorbeeld 1: bij een woning met een WOZ-waarde van € 200.000,- bedraagt de onroerendezaakbelasting (OZB) € 324,00. Want: € 200.000,- x 0,162% = € 324,00. Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting OZB geheven.
  • Rekenvoorbeeld 2: bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 350.000,- is de eigenarenbelasting € 350.000,- x 0,2978% = € 1.042,30. De gebruikersbelasting bedraagt € 350.000,- x 0,2311% = € 808,85. De totale onroerendezaakbelasting (OZB) voor de eigenaar die ook gebruiker is, is dan € 1.042,30 + € 808,85 = € 1.851,15.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur

 

Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid via telefoon en WhatsApp

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online