Uw aanslag gemeentelijke belastingen

U kunt het aanslagbiljet en het WOZ taxatieverslag hier online inzien. U vindt hier ook de toelichting.

Goed om te weten

  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag ofwel een WOZ-beschikking
  • De OZB-aanslag vindt u op de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. U vindt daarin tevens de afvalstoffenheffing
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
  • De gemeente gaat daarbij uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond
  • Van elk pand wordt een taxatieverslag gemaakt

Heeft u vragen over uw belastingaanslag of het taxatieverslag?

Meer informatie

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Soort pand Soort belasting Percentage OZB 2019
Woning Eigenarenbelasting

0,1609

Niet-woning * Eigenarenbelasting 0,2378
Niet-woning * Gebruikersbelasting 0,1845

*Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex, garagebox enzovoorts


Hoe wordt het OZB-bedrag berekend?

Een paar rekenvoorbeelden:

  • Rekenvoorbeeld 1: bij een woning met een WOZ-waarde van € 200.000,- bedraagt de onroerendezaakbelasting (OZB) € 321,80. Want: € 200.000,- x 0,1609% = € 321,80. Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting OZB geheven.
  • Rekenvoorbeeld 2: bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 350.000,- is de eigenarenbelasting € 350.000,- x 0,2378 % = € 832,30. De gebruikersbelasting bedraagt € 350.000,- x 0,1845 % = € 645,75