Onroerendezaakbelasting (OZB)

Aan iedereen die eigenaar is van een woning of niet-woning of gebruiker is van een niet-woning wordt een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. U betaalt de onroerendezaakbelastingen via de gecombineerde belastingaanslag, die de gemeente u toestuurt. Op deze pagina leest u meer over deze belastingen.

Goed om te weten

  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag.
  • De OZB-aanslag vindt u op de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. U vindt daarin tevens de afvalstoffenheffing
  • De grondslag van de OZB is de waarde van uw onroerende zaak. De gemeente stelt de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat daarbij uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum.
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond.
  • Van elk pand wordt een taxatieverslag gemaakt.

Als u gaat verhuizen

  • U blijft in de gemeente Westervoort wonen: U dient de OZB voor het huidige jaar volledig te betalen omdat de situatie op 1 januari van een belastingjaar bepalend is. Er wordt geen ontheffing verleend. In de meeste gevallen zal dit bij de notaris verrekend worden met de nieuwe eigenaar.
  • U verhuist naar een andere gemeente: U dient de OZB voor het huidige jaar volledig te betalen omdat de situatie op 1 januari van een belastingjaar bepalend is. In de meeste gevallen zal dit bij de notaris verrekend worden met de nieuwe eigenaar.

Vragen over onroerendzaakbelasting (OZB)

Kosten

Overzicht belastingtarieven

Soort pandSoort belastingPercentage OZB 2024
WoningEigenarenbelasting0,1477%
Niet-woning*Eigenarenbelasting0,3168%
Niet-woning*Gebruikersbelasting0,2422%

* Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex enzovoorts.

Hoe wordt het OZB-bedrag berekend?

Een paar rekenvoorbeelden:

  • Rekenvoorbeeld 1: bij een woning met een WOZ-waarde van € 139.000 is de onroerendezaakbelasting OZB € 205,30. Want: € 139.000 x 0,1477 % = € 205,30. Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting OZB geheven.
  • Rekenvoorbeeld 2: bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 348.000 is de eigenarenbelasting € 348.000 x 0,3168% = € 1.102,46. De gebruikersbelasting is € 348.000 x 0,2422% = € 842,86. De totale onroerendezaakbelasting (OZB) voor de eigenaar die ook gebruiker is, is dan € 1.102,46 + € 842,86 = € 1.945,32.