Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dat heet kwijtschelding. Dit vraagt u online aan bij de gemeente. Wilt u de kwijtschelding niet online aanvragen of heeft u geen DigiD dan kunt u bellen met het KlantContactCentrum: (026) 317 99 11.

Goed om te weten

Waarvoor kunt u kwijtschelding krijgen?

U kunt kwijtschelding aanvragen als uw inkomen gelijk aan of lager dan de bijstandsnorm is, voor:

  • de afvalstoffenheffing vastrecht
  • een variabel deel restafval (gedeelte ledigingen en stortingen)
  • één hond voor de hondenbelasting

Aanvragen

Bij het invullen van het digitale aanvraagformulier moet u een aantal bewijsstukken uploaden. Denk hierbij aan bankafschriften, laatste loonstrook, heffingskorting Belastingdienst, bewijs van alimentatie, betaling huur en kentekenbewijs auto. 

Let op! De bankafschriften moeten geheel zichtbaar zijn en kunnen niet door middel van een screenshot van de telefoon aangeleverd worden.

Antwoord van Gemeente Westervoort

Na het indienen van uw (digitale ) aanvraag voor kwijtschelding gaat de afdeling Belastingen van de gemeente beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. U krijgt een brief met het antwoord.

Betalen via automatische incasso

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? En heeft u moeite met het betalen van de aanslag? U kunt de aanslag in gedeeltes betalen via automatische incasso.

Medisch afval

Heeft u een medische verklaring bij de gemeente ingediend? Dan worden voor 2022 de ledigingen van de grijze container boven de 8 keer en de registraties van de ondergrondse container boven de 24 keer kwijtgescholden.