Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Bezwaar tegen belasting gemeente

Goed om te weten

 • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
 • Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Bekijk eerst het taxatieverslag.
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent. Wilt u namens uw echtgenoot/echtgenote bezwaar maken, dan moet u wel mede-belanghebbende zijn.
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.
 • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een uitstel van betaling.
 • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht heeft betaald.

Bezwaar maken per post

U kunt per post bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting. U dient dan een bezwaarschrift in. Dit is een brief met minimaal de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u de brief schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
 • Het aanslagnummer.
 • Het adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat.
 • Waarom u het niet eens bent met de aanslag.
 • Eventueel: Vraagt u voor het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent, uitstel van betaling.
 • Uw handtekening.

U stuurt deze brief naar:

Gemeente Westervoort
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Kosten

Geen