Afvalstoffenheffing

Uw afval wordt ingezameld en verwerkt door verschillende afvalbedrijven. Als inwoner van de gemeente Westervoort betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing, ook als u weinig of geen afval aanbiedt. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde belastingaanslag, die de gemeente u toestuurt.

Als u gaat verhuizen

  • U blijft in Westervoort wonen: de afvalstoffenheffing blijft voor u gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt.
  • U verhuist naar een andere gemeente: u betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente Westervoort tot en met de maand waarin u verhuist.

Vragen over afvalstoffenheffing

Kosten

Soort belasting2024
Afvalstoffenheffing (vastrecht)
€ 165
Reinigingsrecht
€ 165
Afvalstoffenheffing (variabel tarief)
240 liter grijze container-per keer
€ 10,30
140 liter grijze container-per keer
€ 8,32
240 liter groene container
140 liter groene container
40 liter GFT citybin
gratis
gratis
gratis
Een container omruilen
€ 14
Ondergrondse container, per registratie/vuilniszak
€ 1,15
Gebruik verzamelcontainer
Meerpersoonshuishouden per jaar
€ 260,42
Als u alleen woont per jaar
€ 195,31
Ophalen grofvuil per keer
€ 27,90
Pas vervangen
€ 10,73