Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en voert drie belangrijke taken uit. De gemeenteraad:

  • vertegenwoordigt de inwoners van Westervoort
  • bepaalt de hoofdlijnen van het beleid
  • controleert het college van B&W

Raadsleden treden op namens de inwoners. Zij besluiten - bijvoorbeeld via de begroting - hoeveel geld waaraan wordt besteed. Bekijk daarvoor onder andere de Programmabegroting of de Jaarverantwoording. Ook besluit de gemeenteraad over lokale regelgeving. Kijk daarvoor onder andere op Wetten en regels gemeente. Vaak gaat het in raadsvergaderingen over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. De raad geeft over die onderwerpen kaders mee aan het college van B&W. Vervolgens controleert de raad of het college zich aan de afspraken heeft gehouden.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1 keer per 6 weken. Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis en in principe openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Op de vergaderkalender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

U kunt de vergaderingen in het gemeentehuis ook online bekijken.

Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp? Of wilt u uw mening geven over een plan, gebeurtenis, of probleem? U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad.

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffie terecht.