Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken.

De raadsgriffie bereidt vergaderingen voor, stelt agenda’s op en zorgt ervoor dat raadsleden en commissieleden geïnformeerd zijn en blijven. De griffie ondersteunt de raad, individuele raadsleden en de commissieleden door het geven van beleidsmatig en juridisch advies.

U kunt ook direct contact opnemen met raadsleden of commissieleden.

Contact