Raadsgriffie

De griffie bereidt de vergaderingen voor, stelt de agenda’s op en zorgt ervoor dat alle leden geïnformeerd zijn en blijven. U kunt bij de griffie terecht als u wilt inspreken bij één van de raads- of commissievergaderingen.

Contact

Raadsgriffier

Mevrouw Van der Kamp
Nevenfuncties:

  • Bestuurslid van VNG Gelderland (onbetaald)
  • Jurylid scholierendebattoernooien bij Nederlands Debat Instituut (onbetaald)
  • Technisch voorzitter inspraakavonden voor inwoners bij gemeente Zeist (betaald)
  • Lid werkgroep onderwijs van D66 Amersfoort (onbetaald)
  • Algemeen bestuurslid D66 Amersfoort (onbetaald)

Commissiegriffier

Mevrouw Nomden-Bremer