Raadsgriffie

De griffie bereidt de vergaderingen voor, stelt de agenda’s op en zorgt ervoor dat alle leden geïnformeerd zijn en blijven. U kunt bij de griffie terecht als u wilt inspreken bij één van de raads- of commissievergaderingen.

Contact

Raadsgriffier

Mr. M. (Marte) Smits - Jansen

Marte Smits-Jansen

Commissiegriffier

Mevrouw H. (Hettie) Nomden - Bremer

Hettie Nomden-Bremer