Raadsgriffie

De griffie bereidt de vergaderingen voor, stelt de agenda’s op en zorgt ervoor dat alle leden geïnformeerd zijn en blijven. U kunt bij de griffie terecht als u wilt inspreken bij één van de raads- of commissievergaderingen.

Contact

Commissiegriffier

Mevrouw Nomden-Bremer