Raadsgriffie

De griffie bereidt de vergaderingen voor, stelt de agenda’s op en zorgt ervoor dat alle leden geïnformeerd zijn en blijven. U kunt bij de griffie terecht als u wilt inspreken bij één van de raads- of commissievergaderingen.

 • Raadsgriffier: Mevrouw Van der Kamp (links op de foto)
  Nevenfuncties:
  • Bestuurslid van VNG Gelderland (onbetaald)
  • Jurylid scholierendebattoernooien bij Nederlands Debat Instituut (onbetaald)
  • Technisch voorzitter inspraakavonden voor inwoners bij gemeente Zeist (betaald)
  • Lid werkgroep onderwijs van D66 Amersfoort (onbetaald)
 • Commissiegriffier: Mevrouw Nomden-Bremer (rechts op de foto)

Contact

Griffie Westervoort