Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Rekenkamer

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende functie. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid.

Het kan gaan om vragen als:

  • Heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?
  • Is dat wel efficiënt gebeurd?
  • Is het binnen de geldende regels gedaan?
  • Heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?

Het accent bij deze onderzoeken ligt op leren en verbeteren. Daarom formuleert de rekenkamer altijd aanbevelingen aan de raad. De rekenkamer kiest zelf haar onderwerpen. Westervoort heeft een gezamenlijke rekenkamer met de gemeenten Duiven en Doesburg.

Onderzoeksrapporten

pdf Integraal werken in het sociaal domein Westervoort - 5 juni 2019 (PDF, 1.15 MB)

De rekenkamer bestaat uit de volgende leden:  

  • De heer Honny de Gucht (contactpersoon voor de gemeente Doesburg)
  • De heer René Janssen (contactpersoon Westervoort en tevens voorzitter van de rekenkamer)
  • Mevrouw Corine Sluiter-Kuilwijk (contactpersoon voor de gemeente Duiven)

Contact

Voor contactgegevens van de Rekenkamer kunt u contact opnemen met de Griffie Duiven: griffie@duiven.nl
Post voor de gemeenschappelijke rekenkamer kunt u richten aan:

Griffie Duiven (t.a.v. Rekenkamer)
Postbus 6, 6920 AA Duiven

Leden Rekenkamer

René Janssen, Honny de Gucht, Corine Sluiter-Kuilwijk (van links naar rechts).