Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Burgerinitiatief

Inwoners van 16 jaar en ouder van de gemeente Westervoort kunnen de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

Wat is een burgerinitiatief?

Je kunt met een burgerinitiatief een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraadsvergadering plaatsen. Een burgerinitiatief stelt je in staat om direct invloed uit te oefenen op wat er besproken wordt door de gemeenteraad van Westervoort. Het burgerinitiatief is een extra instrument om je wensen en ideeën onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Welke onderwerpen komen in aanmerking voor een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief kan gaan over kwesties die niet alleen uw straat, buurt of wijk betreffen maar zelf het hele dorp. Denk hierbij aan onderwerpen als veiligheid, milieu, groenvoorziening of sportgelegenheden.

Enkele voorbeelden

 • je vindt dat er een ontmoetingsplaats voor jongeren moet komen in de wijk;
 • je hebt ideeën voor een andere indeling van je straat;
 • je hebt ideeën over een betere dienstverlening van de gemeente;
 • je hebt ideeën over de uitvoering van de wmo of jeugdzorg.

Dit soort onderwerpen zijn geschikt om een initiatiefvoorstel over in te dienen.

Zijn er ook onderwerpen die uitgesloten zijn?

Ja. Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor een burgerinitiatief. Sommige onderwerpen zijn bijv. uitgesloten zoals:

 • het gemeentelijk beleid;
 • een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur;
 • een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur;
 • een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit heeft genomen in de afgelopen twee jaar voor u uw voorstel indient.

Wil je weten of jouw onderwerp geschikt is voor een burgerinitiatief of andere vormen van contact met de gemeenteraad, neem dan contact op met de griffie, telefoonnummer (026) 317 99 11.

Hoe kan ik een burgerinitiatief indienen?

Voor het indienen van een burgerinitiatief moet je gebruik maken van een indieningsformulier. Je kunt dit formulier hieronder downloaden. Deze is ook verkrijgbaar bij het gemeentehuis.

pdf Indieningsformulier burgerinitiatief 2017 (PDF, 125.61 KB)

 

Op het formulier beschrijf je het voorstel. Daarnaast is het van belang dat er voldoende inwoners van zestien jaar of ouder zijn die je voorstel ondersteunen:

 • voor voorstel met een buurtgericht karakter 50 personen;
 • voor voorstel met een wijkgericht karakter 100 personen;
 • voor voorstel met een boven wijks of dorps karakter 500 personen.

Deze personen moeten hiervoor hun handtekening plaatsen op het formulier steunbetuigingen burgerinitiatief. Deze lijst stuur je samen met het indieningsformulier naar de griffie van de gemeenteraad, postbus 40, 6930 AA Westervoort.

pdf Steunbetuigingen burgerinitiatief (PDF, 77.44 KB)

Wat gebeurt er met mijn voorstel?

De voorzitter van de gemeenteraad beslist binnen twee weken na ontvangst of je voorstel geldig is. Voldoet het voorstel aan de voorwaarden, dan komt het op de agenda van een van de volgende vergaderingen van een raadscommissie en vervolgens van de gemeenteraad.

Je ontvangt een uitnodiging om bij de vergadering van de raadscommissie aanwezig te zijn. In de vergadering kun je het onderwerp eventueel mondeling toelichten. Dat kan ook door een plaatsvervanger. De gemeenteraad neemt daarna een beslissing over jouw voorstel. Over de beslissing krijg je schriftelijk bericht.

Andere manieren waarop u invloed kunt uitoefenen

Je kunt dat ook op andere manieren (blijven) doen, zoals:

 • een brief schrijven aan de raad, een fractie,
 • het college, de burgemeester of een wethouder;
 • een afspraak maken met een wethouder of de burgemeester via het bestuurssecretariaat;
 • deelnemen aan het overleg van de wijkraad;
 • inspreken in een vergadering van een van de raadscommissies.
 • In gesprek gaan