Overlast door planten

Groen in de openbare ruimte kan zorgen voor overlast. Op deze pagina leest u hoe de gemeente omgaat met deze overlast.

Stormschade

Een storm veroorzaakt onder andere loshangende takken, afgebroken takken en omgevallen bomen. Na een storm inventariseren we de gevolgen van de storm en de binnengekomen meldingen daarover zo snel mogelijk door de situatie buiten te bekijken. Gevaarlijke situaties worden als eerste opgepakt, andere meldingen op een later moment. We doen ons best om alle stormschade binnen een week af te handelen. Bij aanblijvende storm wachten we met het uitvoeren van de werkzaamheden totdat het ook veilig is voor de mensen in de buitendienst om aan de slag te gaan.

In geval van direct gevaar, zoals instortingsgevaar: bel 112

Bij losgeraakte dakbedekking, gevelplaten of een boom die over de openbare weg dreigt te vallen: bel de brandweer 0900 - 0904.

Minder dringende schade, zoals een omgevallen boom in de berm, meldt u bij de gemeente.

Overlast blad, eikels en andere noten en vruchten

Van half oktober tot half januari verliezen (een groot deel van de) bomen hun blad of naalden. Dit hoort bij een boom. In deze periode wordt bladafval verwijderd van de openbare voet-, fietspaden en weg. De volgorde van opruimen wordt bepaald op basis van veiligheid en hoeveelheid blad.

Blad in plantsoen blijft liggen, de voedingsstoffen uit de bladeren komen zo terug in het plantsoen. Insecten gebruiken de bladeren als schuilplek en egels gebruiken het blad voor een overwinteringsplaats.

Bladafval van particulier terrein kunnen wij niet verwijderen. Als u zelf bladafval verwijdert mag dit in de groene container en in de bladkorven in de wijken. In deze bladkorven mogen alleen bladeren. De bladkorven vindt u in periode van half oktober tot half januari op verschillende plaatsen in de gemeente. Overig tuinafval mag in de groene container of kunt u naar het afvalverwerkingsstation brengen.

Ziet u een onveilige situatie veroorzaakt door blad meld het dan.

Hooikoorts

Hooikoorts is een allergie veroorzaakt door stuifmeel/pollen (fijne deeltjes die de klachten veroorzaken). Deze pollen komen van grassen die in bloei staan en bomen met stuifmeel.

In de gemeente staan veel verschillende soorten bomen. Ook bomen waarvan het stuifmeel door de wind wordt verspreid. De pollen worden vaak kilometers ver door de wind meegevoerd. De lucht zit vol met deze pollen en daarom is het kappen van een enkele boom geen oplossing voor de allergieklachten.

Last hebben van hooikoorts of een allergie is heel vervelend. Het is daarom belangrijk om zo min mogelijk met pollen in aanraking te komen. Houdt bijvoorbeeld uw ramen gesloten en draag buiten een zonnebril.

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is niet gevaarlijk of giftig voor mensen en dieren. De wortel van de plant is zo sterk dat ondergrondse funderingen kunnen worden aangetast, daarom wordt de Japanse duizendknoop landelijk bestreden.

Vanaf april komen de eerste jonge scheuten uit de grond en kunnen tot 4 meter hoog worden. In de winter sterft de plant weer af. Uit de wortels groeien elk jaar nieuwe en meer scheuten. En als er na maaien, snoeien of verwijderen van de plant kleine stukjes ergens neervallen groeit daar een nieuwe plant.

De aannemer die de planten bestrijdt gaat een aantal keer per jaar de locaties langs om de planten te verwijderen. Dit verwijderen lukt vaak niet in één keer. De planten groeien weer terug waardoor het langer duurt voor een plant echt bestreden is.

De gemeente bestrijdt de planten op eigen terrein. Kijk op de kaart in fixi of de locatie al bij ons bekend is en help mee bij de bestrijding en meld de plek waar de plant groeit. Ook het waterschap en andere organisaties met eigen terrein in de gemeente bestrijden de Japanse duizendknoop. U kunt zelf contact opnemen de juiste instantie.

De gemeente mag de plant alleen op eigen terrein bestrijden. Verwijderen van de Japanse duizendknoop op particulier terrein moeten inwoners zelf organiseren.  Om verspreiding te voorkomen kunt u de plant verwijderen en alle, ook de allerkleinste stukjes, bij het restafval doen. Verwijderen kunt u ook laten doen door een erkend bedrijf.

Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw is een invasieve exoot, het sap van de plant is giftig. De gewone berenklauw lijkt op de reuzenberenklauw, maar is veel kleiner en niet gevaarlijk.

In het voorjaar komt de plant op en wordt tussen de 2 en 5 meter hoog. Na aanraken van de plant veroorzaakt het sap rode, jeukende plekken en daarna blaren. Ook bij huisdieren veroorzaakt het sap van de plant zwellingen en is dus giftig. Blijf bij de planten uit de buurt. 

De gemeente bestrijdt de plant op eigen terrein. Kijk in fixi of de locatie al bij ons bekend is en help mee bij de bestrijding en meld de plek waar de plant groeit. Ook het waterschap en andere organisaties met eigen terrein in de gemeente bestrijden de reuzenberenklauw. U kunt zelf contact opnemen de juiste instantie.

De gemeente mag de plant alleen op eigen terrein bestrijden. Verwijderen van de reuzenberenklauw op particulier terrein moeten inwoners zelf organiseren. Dit kan door een erkend bedrijf in te schakelen. Voorkom dat de plant zaden vormt en dat deze zich verspreiden. Dit kan door het verwijderen van de bloemen. Zorg daarbij voor voldoende persoonlijke bescherming. Verwijderen kunt u ook laten doen door een erkend bedrijf.