Melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen, ongedierte of berenklauwen en processierupsen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Goed om te weten

U kunt de melding doen op 4 verschillende manieren:

Via de Fixi app

U kunt de Fixi app downloaden voor uw mobiel. U hoeft dan maar één keer uw persoonlijke gegevens op te geven. Daarna kunt u eenvoudig en snel meldingen doen en foto’s van de situatie meesturen. U ziet in de Fixi app ook in één oogopslag alle meldingen bij u in de buurt.

Via de app kunt u de status van uw melding in de gaten houden en kunt u reageren op uw melding, ook nadat deze is afgehandeld door de gemeente.

Download de Fixi app via de Appstore of de Google Playstore

Via de website

U kunt de melding direct online melden.

Vul in elk geval uw e-mailadres in, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de voortgang van uw melding. Vul ook uw telefoonnummer in zodat we snel contact kunnen zoeken als we nog vragen hebben. Uw gegevens zijn uiteraard niet openbaar. Deze gebruiken we alleen voor de afhandeling.

Telefonisch

U kunt een melding ook telefonisch doorgeven via het klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon (026) 317 99 11. Uw melding wordt dan ook in Fixi gezet. Als u dan uw mailadres doorgeeft, wordt u ook vanuit Fixi op de hoogte gehouden van de voortgang van uw melding.

Persoonlijk in het gemeentehuis

U kunt een melding tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ook doorgeven bij de Servicebalie in het gemeentehuis. Uw melding wordt dan ook in Fixi gezet. Als u dan uw mailadres doorgeeft, wordt u ook vanuit Fixi op de hoogte gehouden van de voortgang van uw melding.

Spoedeisende meldingen

Is het een spoedeisende melding? Neem dan telefonisch contact op met het KlantContactCentrum: (026) 317 99 11.

Voor spoedeisende meldingen buiten de openingstijden van het gemeentehuis belt u met de gemeenschappelijke meldkamer van de politie, GGD en brandweer via 0900 - 88 44.

Wat doet de gemeente met uw melding?

Hieronder leest u per type melding op welke wijze deze wordt opgepakt en afgehandeld.

 • Groen
  Meldingen met betrekking tot regulier onderhoud worden binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. Voorbeelden hiervan zijn maaisel op verharding, niet gemaaid, te veel onkruid in de plantvakken, slecht zicht door beplanting. Meldingen over bomen worden in tweewekelijkse ronden opgepakt. Overige vragen of verzoeken met betrekking tot groen(onderhoud) worden binnen 1 week opgepakt.
 • Ongedierte, verkeersborden en openbare prullenbakken
  Binnen 2 werkdagen.
 • Bestrating
  Binnen 2 weken.
 • Onderhoud begraafplaats
  Binnen 3 werkdagen.
 • Defecte straatverlichting
  Meldingen over straatverlichting worden binnen 10 werkdagen opgepakt en, als dit mogelijk is, direct verholpen. Als het om een gevaarlijke situatie gaat dan wordt de melding met spoed opgepakt door de monteur.
 • APV (bijvoorbeeld een melding over honden, milieu, parkeren, vernielingen en overlast)

Urgente meldingen worden direct opgepakt. Een melding is urgent als dit direct gevaar voor personen of zaken meebrengt. De beoordeling hiervan vindt plaats door de boa’s.

De gemeente probeert een klacht/melding zo snel mogelijk te behandelen. Dit kan in sommige gevallen langer duren vanwege de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan meldingen.
Allereerst zullen de meldingen worden opgepakt welke een direct gevaar voor de gezondheid dan wel openbare orde opleveren. Bij de resterende meldingen wordt eerst afgewogen hoe urgent deze zijn en afhankelijk daarvan zullen deze sneller, later of in enkele gevallen soms zelfs niet worden opgepakt.

Voor onze BOA’s is het van belang dat meldingen/klachten ingediend blijven worden. Door deze berichten krijgen wij een goed beeld van de capaciteit die nodig is voor de verwerking van alle meldingen en klachten.

 • Straatverlichting

Meldingen over defecte straatverlichting worden binnen 10 werkdagen opgepakt. Als het een gevaarlijke situatie betreft dan wordt de monteur gevraagd de klacht met voorrang op te pakken.