default iconBomen

Bomen zijn belangrijk voor mens, milieu en klimaat, ze zorgen voor leven en verkoeling. Op deze pagina leest u hoe de gemeente met haar bomen omgaat.

Onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor haar bomen. Regelmatig onderzoek zorgt ervoor dat de conditie van bomen bekend is en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk worden voorkomen. Onderhoud van bomen wordt net als het openbaar groen gedaan door aannemers. Kappen van bomen gebeurt als de boom gevaar vormt. Snoeien van bomen gebeurt bijvoorbeeld als een grote tak gevaar vormt of uw pand raakt. Andere snoei van bomen is bedoelt om de boom in goede gezondheid te houden. Ziet u een gevaarlijke situatie met bomen of heeft u overlast van overhangende takken vlak bij uw pand doe dan een melding.

Als eigenaar van een boom bent u ervoor verantwoordelijk dat de boom geen gevaarlijke situaties veroorzaakt. De boom controleren kunt u zelf doen of een adviesbureau kan u hierbij helpen.

Kappen van bomen

In Westervoort staan op terreinen van inwoners en bedrijven veel bomen die bijdragen aan een groen uiterlijk van het dorp. En met hun schaduw en bladmassa dragen ze bij aan het tegengaan van hittestress, Co2 reductie en biodiversiteit. Kappen van bomen op eigen terrein mag onder bepaalde voorwaarden.

Op de groene kaart staat aangegeven voor welke bomen u een kapvergunning nodig heeft. Regulier onderhoud aan deze bomen is toegestaan. Als het nodig is om deze bomen voor het eerst te knotten, kandelaberen of veel takken te verwijderen is een vergunning nodig. Voor deze vergunning neemt u contact op met het KlantContactCentrum: (026) 317 99 11.

Overlast door bomen

Gemeente Westervoort maakt bewuste keuzes bij het inrichten van de openbare ruimte. Vele onderdelen worden bekeken zodat dat er maximaal wordt bijgedragen aan de doelen van de gemeente. Deze doelen gaan niet altijd samen. Hoge bomen geven schaduw. Dit is niet handig voor zonnepanelen. Maar grote en hoge bomen dragen met hun schaduw en bladmassa ook bij aan klimaatdoelen zoals het tegengaan van hittestress, Co2 reductie en biodiversiteit. De voordelen van grote en hoge bomen zijn dan soms groter dan de nadelen zoals verstopte goten, luizenplak of schaduw op zonnepanelen. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt dan ook elke keer opnieuw bekeken welke grootte en soort bomen op het beste kunnen worden geplant.

Wortelopdruk

Wortelopdruk is verharding die niet meer gelijk ligt door de wortels die onder de verharding steeds dikker worden. De verharding komt daardoor omhoog en er ontstaan hobbels.

Als de hobbels te hoog worden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De gemeente zal die hobbels dan zoveel mogelijk vlak maken. Als de hobbel gevaarlijke situaties veroorzaakt kunt u dit melden.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online