Overlast door boombewoners

In het openbaar groen leven veel dieren. Een aantal daarvan kunnen zorgen voor overlast.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Als mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen allergische reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. Ook brandharen die achterblijven in oude nesten op eikenbomen leveren nog lang hinder op. Door deze overlast zijn eikenprocessierupsen de afgelopen jaren als volksgezondheidsprobleem aangemerkt. Tussen half mei en juli geven de rupsen de meeste overlast.

Bestrijding

De eikenprocessierups wordt in de gemeente Westervoort eerst preventief, als er nog geen  overlast is, bestreden. Van half mei tot juli worden de rupsen en de nesten op een aantal manieren bestreden.

De biodiversiteit in de gemeente wordt op verschillende manieren verbeterd. Dit zorgt ervoor dat de rupsen op een natuurlijke manier bestreden worden, er zijn meer (natuurlijke) vijanden van de rups zoals bijvoorbeeld de sluipwesp en de koolmees. 

De gemeente Westervoort bestrijdt de eikenprocessierups ook preventief door rupsen te bestrijden voor ze overlast veroorzaken. Deze methoden van bestrijding zijn niet schadelijk voor mensen of huisdieren.

Nesten

Vanaf half mei worden nesten die in drukke gebieden en woongebieden hangen weggehaald. De nesten worden met een auto met zuiginstallatie uit de boom gezogen en onschadelijk gemaakt. Bij bestrijding van de nesten krijgen locaties waar veel mensen komen voorrang. Op locaties waar weinig mensen komen, zoals langs doorgaande autowegen worden nesten niet verwijderd.

Inwoners kunnen nesten van de eikenprocessierups melden. Als nog niemand de locatie heeft gemeld kunt u deze doorgeven. Na melding streven we ernaar binnen vijf werkdagen de nesten te verwijderen, plekken waar veel mensen komen krijgen voorrang. Op locaties waar weinig mensen komen worden de nesten niet verwijderd. Meldingen van nesten op particulier terrein nemen we niet in behandeling.

De gemeente verwijdert alleen nesten in de openbare ruimte en op terrein van de gemeente. Zit er een nest in uw tuin laat dit dan verwijderen door een deskundig bedrijf. Zo voorkomt u gezondheidsklachten.

Luizenplak

De plak die van de bomen afkomt wordt veroorzaakt door luizen. Lindebomen zijn gevoeliger voor luizen dan andere boomsoorten. Bladluizen zuigen plantensap op uit jonge blaadjes, altijd meer dan ze nodig hebben. Het teveel aan sap lozen ze. Dat sap valt onder de boom op de weg, stoep of auto’s. Op dat suikerwater groeit vaak een schimmel en die veroorzaakt de zwarte kleur. Luizenplak neemt meestal af na enkele flinke regenbuien en dan wordt de overlast minder.

Gladde stoepen veroorzaakt door luizenplak zijn gevaarlijk en kunt u melden.

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan hun eigendommen. De gemeente betaalt kosten hiervoor niet.

Kappen van bomen behoort niet tot de bestrijdingsmogelijkheden. Bomen dragen met hun schaduw en bladmassa bij aan klimaatdoelen als het tegengaan van hittestress, Co2 reductie en biodiversiteit. De voordelen van grote en hoge bomen zijn groter dan de nadelen.

Spinselmot

De rupsen van de spinselmot zijn de veroorzaker van bomen vol wit spinnenrag. Spinselmot is een witte vlinder met zwarte stippen die in de zomer eitjes legt op jonge twijgen van bomen. De rupsen overwinteren in de boom.  In het voorjaar eten de rupsen het blad en maken ze spinsels om zichzelf te beschermen tegen natuurlijke vijanden. De rupsen en de draden zijn niet schadelijk voor mens en dier. De kaalgevreten boom loopt na de langste dag weer uit. De rupsen zijn dan vlinders geworden en uitgevlogen. De gemeente bestrijdt de rups niet.