Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Wkb) van kracht

28 december 2023
Nieuws

Vanaf 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) van kracht. Het gaat om twee wetswijzigingen met grote gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een bouwvergunning en/of het regelen van bouwtoezicht.

Omgevingswet

De Omgevingswet voegt alle bestaande wetten en regels voor de fysieke leefomgeving samen. Alle bestaande bestemmingsplannen staan nu in een allesomvattend omgevingsplan. U kunt voortaan bij één loket een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld wonen, wegen, natuur, milieu en water. De aanvraag komt via dit Omgevingsloketexterne-link-icoon vanzelf bij de overheidsinstantie die de vergunning kan verlenen. Dat kan de gemeente, provincie, waterschap of de rijksoverheid zijn.

Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) gaat in voor nieuwbouw (gevolgklasse 1). Denk onder meer aan grondgebonden woningen, bedrijfsgebouwen met maximaal twee bouwlagen en vakantiehuisjes. De gemeente houdt geen toezicht meer op de technische bouw van nieuwbouwprojecten. Dat wordt overgenomen door onafhankelijke bedrijven. Zo’n bedrijf (kwaliteitsborger) moet worden ingehuurd door de initiatiefnemer. De gemeente heeft hier geen rol in. Als de bouw niet aan de regels voldoet, blijft de gemeente wel verantwoordelijk voor handhaving.

Grote verandering

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is een grote operatie. Niet alleen voor u, maar ook voor ons verandert er veel. We doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen, maar dat zal voor ons soms ook lastig zijn.

Heeft u hulp nodig?

Neem dan contact op met Omgevingszaken via omgevingsvergunning@1stroom.nl of (026) 317 99 11