Omgevingsplan

In het omgevingsplan staat wat er in uw gemeente mag. Bijvoorbeeld hoe de grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Ook ziet u waar woningen, winkels, bedrijven of horeca zijn toegestaan. Daarnaast ziet u welke grond is gereserveerd voor wegen en groen.

Omgevingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Westervoort mag bouwen, verbouwen of bijvoorbeeld een uitrit aanleggen? Of wilt u weten of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Kijk dan zelf of uw plan in het omgevingsplan van de gemeente Westervoort past via Regels op de kaartexterne-link-icoon.

Afwijken Omgevingsplan

Ook als uw initiatief niet in het omgevingsplan past, kunt u een aanvraag voor een vergunning indienen. Het gaat dan om een vergunning voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa). Wij helpen u graag op weg met de procedure. 

Wijzigen omgevingsplan

Soms past een gewenst initiatief niet in het omgevingsplan en kan dit initiatief niet met een omgevingsvergunning worden gerealiseerd. Dan kan een procedure worden gestart om het omgevingsplan te wijzigen. Meer informatie over de procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan is te vinden via het Informatiepunt Leefomgevingexterne-link-icoon.

LET OP: Bestemmingsplannen zijn na de invoering  van de Omgevingswet op 1 januari 2024 opgegaan in een allesomvattend omgevingsplan. 

Intaketafel

Wilt u flexwoningen bouwen? Een voedselbos aanleggen? Of starten met een industriële activiteit die niet binnen het omgevingsplan past? En is voor uw initiatief geen gemeentelijk beleid opgesteld? 

Dan kunt u via een intakeformulier een verzoek indienen voor behandeling aan de Intaketafel. Tijdens dit interne overleg beoordeelt de gemeente of uw plannen wenselijk zouden kunnen zijn. 

In onze gemeente is er elke maand een Intaketafel waar alle initiatieven worden besproken. U hoort daarna van ons of uw idee kansrijk is. 

U kunt een verzoek voor een Intaketafel indienen via de website voor vergunningen van de gemeente Westervoortexterne-link-icoon.

LET OP: Kies op de website voor overige activiteiten. Geef de locatie van uw initiatief aan op de digitale kaart van de gemeente Westervoort. Vink dan in de vragenlijst ‘initiatief verkennen en begeleiden’ aan. 

Als uw initiatief kansrijk is, kan er daarna worden gekeken of uw plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Conceptverzoek

Als tijdens de Intaketafel is gebleken dat uw initiatief kansrijk is, kunt u via het online Omgevingsloket een conceptverzoek indienen. 

LET OP: Als u in het online Omgevingsloket start met het indienen van een aanvraag, kunt u aan het einde pas kiezen voor het indienen van een conceptverzoek. 

De gemeente beoordeelt uw conceptverzoek. Daarna krijgt u bericht of uw plan in aanmerking komt voor een vooroverleg of behandeling aan de Omgevingstafel. 
Voor kleinere activiteiten gebruiken we een vooroverleg. Op basis van dat overleg krijgt u van ons een advies over de haalbaarheid van uw verzoek en het vervolg. 

Voor grotere plannen adviseren we overleg via de Omgevingstafelexterne-link-icoon. Tijdens een Omgevingstafel kijken alle betrokken overheden hoe uw plannen kunnen worden gerealiseerd. Als er knelpunten zijn, wordt er samen gezocht naar oplossingsrichtingen.