Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet voegt alle bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen. Ook worden een aantal regels aangepast. De bedoeling is dat het aanvragen van vergunningen gemakkelijker wordt.

De belangrijkste pijlers

Omgevingsloket

 U kunt voortaan bij één loket een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld wonen, wegen, natuur, milieu en water. De aanvraag komt via het Omgevingsloket vanzelf bij de overheidsinstantie die de vergunning kan verlenen. Dat kan de gemeente, provincie, waterschap of de rijksoverheid zijn. Ga voor het aanvragen van een vergunning naar het Omgevingsloket.externe-link-icoon

Let op: aanvragen of meldingen die u voor 1 januari 2024 heeft ingediend, kunt u nog raadplegen en aanvullen via het oude Omgevingsloket.externe-link-icoon

Anders werken

De wet wil dat de overheid probeert om plannen van inwoners mogelijk te maken. Behalve als dat echt niet kan. Straks kunt u zien welke regels er allemaal op een adres gelden. Het duurt nog wel even voordat het zover is. De regels per adres zijn pas te zien nadat alle bestaande en nieuwe regels terugkomen in het omgevingsplan. En dat zal nog jaren duren.

Bestemmingsplannen gaan op in omgevingsplan

De huidige bestemmingsplannen gaan straks op in een allesomvattend Omgevingsplan. Wilt u de komende maanden met een groter initiatief starten, neem dan contact op met de gemeente. Wij zullen u dan u op weg helpen met de nieuwe procedure.

Meer informatie over het omgevingsplan vindt u hier.

Omgevingstafel

Soms willen inwoners of bedrijven een plan uitvoeren met veel gevolgen voor de omgeving. Dat plan kunnen zij tijdens een Omgevingstafel met alle betrokken overheden bespreken. Zo kan het waterschap direct aangeven of de plannen wateroverlast kunnen veroorzaken en kan de brandweer advies geven over de (brand)veiligheid. Eerder besprak de gemeente plannen van initiatiefnemers ook al tijdens een vooroverleg. Maar nu schuiven betrokken partijen ook direct aan. Zo is sneller duidelijk of plannen haalbaar zijn.

Meer informatie over de Omgevingstafel vindt u hier.

Participatie bij bouwplannen en initiatieven

Wilt u een nieuwe woning bouwen of een boom kappen? Dan heeft dat gevolgen voor uw directe omgeving. In zo'n geval heeft u niet alleen te maken met uw gemeente, maar ook met uw buren en andere betrokken personen. Het betrekken van alle mensen die te maken krijgen met uw plan noemen we participatie.

Meer informatie over participatie bij bouwplannen en initiatieven vindt u hier.

Wet Kwaliteitsborging

Sinds 1 januari 2024 geldt de Wet Kwaliteitsborging voor nieuwbouw. Dat houdt in dat de gemeente geen toezicht meer houdt op de technische bouw van nieuwbouwprojecten welke vallen onder gevolgklasse 1. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor handhaving. Voor verbouw gaat de Wet Kwaliteitsborging waarschijnlijk gelden op 1 januari 2025.

Meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging vindt u hier

Omgevingsvisie

Toekomstplannen

De Omgevingswet bepaalt dat alle gemeenten een Omgevingsvisie voor de toekomst moeten vaststellen. De gemeenteraad van Westervoort stelde in 2021 een Omgevingsvisie vast voor de gemeente Westervoort tot 2040. In de Omgevingsvisie komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor de toekomst van Westervoort.

De omgevingsvisie van Westervoort kun je downloaden via Planviewer.externe-link-icoon

Veelgestelde vragen

De Omgevingswet voegt alle bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen. Vanaf 1 januari 2024 kun je in een digitaal loket in een keer alle vergunningen aanvragen. De aanvraag komt via het Omgevingsloket vanzelf bij de overheidsinstantie die de vergunning kan verlenen. Dat kan de gemeente, provincie, waterschap of de rijksoverheid zijn.

De wet wil dat de overheid probeert om plannen van inwoners mogelijk te maken. Behalve als dat echt niet kan. Straks kunt u zien welke regels er allemaal op uw eigen adres gelden. Het duurt nog wel even voordat het zover is. De regels per adres zijn pas te zien nadat alle bestaande en nieuwe regels terugkomen in het Omgevingsplan. En dat zal nog jaren duren.

Voor het aanvragen van een vergunning kun je na 1 januari gebruik maken van een nieuw digitaal Omgevingsloket. De aanvraag komt dan vanzelf bij de organisaties die een vergunning mogen geven. Dat kan de gemeente, de provincie, het waterschap of de rijksoverheid zijn. Het nieuwe Omgevingsloket vind je hierexterne-link-icoon.

De Omgevingswet bepaalt dat alle gemeenten een Omgevingsvisie voor de toekomst moeten vaststellen. De gemeenteraad van Westervoort stelde in 2021 een Omgevingsvisie vast voor de gemeente Westervoort tot 2040. In de Omgevingsvisie komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor de toekomst van Westervoort. Denk aan een duurzaam thuis, een gezonde, sociale en veilige omgeving, een vitale economie en een goede bereikbaarheid voor alle inwoners.

De Omgevingsvisie van Westervoort kun je downloaden via Planviewer.externe-link-icoon

Soms willen inwoners, bedrijven of initiatiefnemers een plan uitvoeren met veel gevolgen voor de omgeving. Dat plan  kunnen zij tijdens een Omgevingstafel met alle betrokken overheden bespreken. Zo kan het waterschap direct aangeven of de plannen wateroverlast kunnen veroorzaken en kan de brandweer advies geven over de (brand)veiligheid. Eerder besprak de gemeente plannen van initiatiefnemers ook al tijdens een vooroverleg. Maar nu schuiven betrokken partijen ook direct aan. Zo is sneller duidelijk of plannen haalbaar zijn. 

De Omgevingswet wil dat initiatiefnemers met hun omgeving in gesprek gaan over ruimtelijke plannen. Dat wordt ook wel participatie genoemd. Bij het aanvragen van een vergunning moet je daar ook melding van maken. Bij grotere plannen is een verslag nodig. Daarin staat met wie je hebt gesproken en wat de reacties op de plannen zijn.

Heeft u een andere vraag over de Omgevingswet, stel die dan via omgevingswet@1stroom.nl