Omgevingsvergunning

Wat u moet weten

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.


Bomen kappen

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Neem dan eerst contact op met het team Bouwen en wonen van de gemeente.


Check het bestemmingsplan

Heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. U vindt de bestemmingsplannen van Westervoort op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

  • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen
  • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u alsnog een vergunning nodig

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.


Overleg met gemeente

Conceptaanvraag

Wilt u vooraf weten of uw aanvraag omgevingsvergunning kansrijk is? Wij bieden de mogelijkheid om een conceptaanvraag in te dienen. Wij toetsen uw aanvraag dan aan het bestemmingsplan. Bij strijdigheid kijken wij of afwijken mogelijk is. Naast het bestemmingsplan kunnen wij voor bedrijven toetsen of een milieuvergunning of -melding noodzakelijk is en kunnen wij een pre-advies van de welstandscommissie geven. De kosten voor de conceptaanvraag vindt u in de legesverordening.

Overleg met gemeente

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of wilt u een vergunning inzien? Of wilt u weten of uw plannen in het bestemmingsplan passen? U bent van harte welkom in het gemeentehuis. Daarvoor kunt u telefonisch een afspraak maken, via (026) 31 79 911.

Voorbeelden

Wanneer kunt u vergunningsvrij bouwen? Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig? U kunt hieronder voorbeelden vinden van de voorkomende verbouwingen en bouwplannen.

Kosten

Activiteit Prijs
Bouwactiviteit  
* Bouwkosten minder dan € 500.000

3,34% van de bouwkosten met een minimum van: € 156,30

* Bouwkosten € 500.001 tot € 1.000.000 3,13% van de bouwkosten
* Bouwkosten € 1.000.001 tot € 5.000.000 2,92% van de bouwkosten
* Bouwkosten € 5.000.000 of meer 2,74% van de bouwkosten
Ontheffing of vrijstelling Bijkomende kosten zijn mogelijk