Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen, slopen, een inrit aanleggen of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

Goed om te weten

Vergunning nodig of niet?

  • Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • Soms kan het zijn dat u een melding moet doen. Dit kan het geval zijn bij bouwen, sloop, milieu of brandveilig gebruik.
  • Wilt u van de gemeente bevestigd krijgen of iets wel of niet vergunningvrij is? Dan kunt u via het Omgevingsloket een conceptverzoek indienen. Aan het indienen van een conceptverzoek zijn kosten verbonden. De tarieven daarvoor staan in de legesverordening van de gemeente Westervoortexterne-link-icoon

Vergunningcheck

Via het Omgevingsloket externe-link-icoonkunt u een vergunningcheck doen. Heeft u na het doorlopen van de vergunningcheck nog vragen? Dan adviseren wij u online een afspraakexterne-link-icoon met ons te maken. Wij kunnen u dan toelichting geven op uw vragen.

Opvragen kopieën

Als u kopieën van vergunningen en/of (bouw)tekeningen wilt ontvangen,  kunt u deze opvragen via omgevingsvergunning@1stroom.nl. Let op: kijk onder het kopje 'Kosten' voor de kosten.

Check het Omgevingsplan

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan past uw plan bij voorkeur in het omgevingsplan. Soms kunt u ook een vergunning krijgen voor een bouwplan dat afwijkt van het omgevingsplan.

In het omgevingsplan staat precies wat waar is toegestaan. U vindt het omgevingsplan van de gemeente Westervoort via Regels op de kaartexterne-link-icoon.

Conceptverzoek

Als u van de gemeente wilt weten of uw plan past in het omgevingsplan, kunt u een conceptverzoek indienen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.  

LET OP: Als u in het online Omgevingsloket start met het indienen van een aanvraag, kunt u pas bij vraag 7 kiezen voor het indienen van een conceptverzoek.  

Uw conceptverzoek wordt door de gemeente beoordeeld. Daarna krijgt u bericht of uw plan in aanmerking komt voor een vooroverleg of behandeling aan de Omgevingstafel.

Voor kleinere activiteiten gebruiken we een vooroverleg. Op basis van dat overleg krijgt u van ons een advies over de haalbaarheid van uw verzoek en het vervolg. Voor grotere plannen adviseren we overleg via de Omgevingstafel. Tijdens een Omgevingstafel kijken alle betrokken overheden hoe uw plannen kunnen worden gerealiseerd. Als er knelpunten zijn, wordt er samen gezocht naar oplossingsrichtingen.

Omgevingskwaliteit (voorheen welstand)

Uw bouwplan wordt altijd getoetst aan de welstandseisen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de webpagina Adviescommissie omgevingskwaliteit.

Monument

Bent u eigenaar van een monument? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen via het online Omgevingsloket.externe-link-icoon

Opvragen kopieën

Als u kopieën van vergunningen / (bouw)tekeningen wilt ontvangen, kunt u deze opvragen via omgevingsvergunning@1stroom.nl.

Kosten

Voor bepaalde diensten en producten brengt de gemeente kosten (leges) in rekening. Elk jaar wordt de hoogte van de leges door de gemeenteraad vastgesteld in een legesverordening. 

Legesverordening gemeente Westervoortexterne-link-icoon

Leges Omgevingsvergunning

Kosten voor conceptverzoeken, omgevingsvergunningen en de Omgevingstafel vindt u in de verordening op de heffing en de invordering van leges omgevingsvergunning 202externe-link-icoon4externe-link-icoon