Functie en rol gemeenteraad

Wat is en wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en voert drie belangrijke taken uit. De gemeenteraad:

  • vertegenwoordigt de inwoners van Westervoort
  • bepaalt de hoofdlijnen van het beleid
  • controleert het college van B&W

Raadsleden treden op namens de inwoners. Zij besluiten - bijvoorbeeld via de begroting - hoeveel geld waaraan wordt besteed. Bekijk daarvoor onder andere de Programmabegrotingexterne-link-icoon of de Jaarverantwoordingexterne-link-icoon. Ook besluit de gemeenteraad over lokale regelgeving. Kijk daarvoor onder andere op Wetten en regels gemeenteexterne-link-icoon. Vaak gaat het in raadsvergaderingen over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. De raad geeft over die onderwerpen kaders mee aan het college van B&W. Vervolgens controleert de raad of het college zich aan de afspraken heeft gehouden.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1 keer per 6 weken. Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis en in principe openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Op de vergaderkalender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

U kunt de vergaderingen in het gemeentehuis ook online bekijkenexterne-link-icoon.

Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp? Of wilt u uw mening geven over een plan, gebeurtenis, of probleem? U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffie terecht.