Jaarverantwoording

De jaarrekening geeft een overzicht van wat de gemeente heeft gedaan om beleidsdoelen te bereiken en wat dit heeft gekost.