Jaarverantwoording

Wat heeft de gemeente gedaan om beleidsdoelen te bereiken en wat dit heeft gekost.

Jaarverantwoording

De gemeente maakt naast een begroting ook elk jaar jaarstukken. De begroting kijkt vooruit: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Met de jaarstukken kijken we terug: wat hebben we wel en niet bereikt, wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost?

In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad en de inwoners over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.