Wetten en regels gemeente

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.
  • Een verordening, bijvoorbeeld Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) bevat regels die gelden voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.
  • In een beleidsregel of nadere regels staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. En beleidsregel is geen wet, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • Verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nl.
  • Bekendmakingen van nieuwe verordeningen en beleidsregels vindt u in het digitale gemeenteblad via  zoek.officiëlebekendmakingen.nl (vul verordening en Westervoort onder ‘zoek in’ bij woord(en) of zinsdeel en selecteer  het bolletje bij ‘alleen in de titel’). 
  • Ontheffingen en verleende vergunningen/aanvragen vergunningen kunt u terugvinden in het digitale gemeenteblad via zoek.officiëlebekendmakingen.nl

E-mail service bekendmakingen

Op de website www.overheid.nl worden alle besluiten gepubliceerd van alle overheden. Dus ook van de provincie, waterschap en gemeente. De bekendmakingen zijn op postcodeniveau beschikbaar. U kunt zich daarop abonneren. Zo kunt u precies de ontwikkelingen in uw eigen buurt volgen. U ontvangt de besluiten dan per e-mail. Ga naar de attenderingsservice op de website Overheid.nl om uw profiel aan te maken.