Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Wetten en regels gemeente

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.
  • Een verordening, bijvoorbeeld Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) bevat regels die gelden voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.
  • In een beleidsregel of nadere regels staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. En beleidsregel is geen wet, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • Verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nl.
  • Bekendmakingen van nieuwe verordeningen en beleidsregels vindt u in het digitale gemeenteblad via  zoek.officiëlebekendmakingen.nl (kies een zoekterm, kies bij Datum een datum of periode, kies bij documentsoort voor Gemeenteblad, kies bij Type organisatie voor Gemeente, kies bij Publicerende organisatie voor Westervoort).
  • Ontheffingen en verleende vergunningen/aanvragen vergunningen kunt u terugvinden in het digitale gemeenteblad via zoek.officiëlebekendmakingen.nl

E-mail service bekendmakingen

Op de website www.overheid.nl worden alle besluiten gepubliceerd van alle overheden. Dus ook van de provincie, waterschap en gemeente. De bekendmakingen zijn op postcodeniveau beschikbaar. U kunt zich daarop abonneren. Zo kunt u precies de ontwikkelingen in uw eigen buurt volgen. U ontvangt de besluiten dan per e-mail. Ga naar de attenderingsservice op de website Overheid.nl om uw profiel aan te maken.