Wetten en regels gemeente

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

  • Een verordening, bijvoorbeeld Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) bevat regels die gelden voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.
  • In een beleidsregel of nadere regels staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. En beleidsregel is geen wet, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • Verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nlexterne-link-icoon.
  • Bekendmakingen van nieuwe verordeningen en beleidsregels vindt u in het digitale gemeenteblad via  zoek.officiëlebekendmakingen.nlexterne-link-icoon (kies een zoekterm, kies bij Datum een datum of periode, kies bij documentsoort voor Gemeenteblad, kies bij Type organisatie voor Gemeente, kies bij Publicerende organisatie voor Westervoort).
  • Ontheffingen en verleende vergunningen/aanvragen vergunningen kunt u terugvinden in het digitale gemeenteblad via zoek.officiëlebekendmakingen.nlexterne-link-icoon

E-mail service bekendmakingen

Op de website www.overheid.nlexterne-link-icoon worden alle besluiten gepubliceerd van alle overheden. Dus ook van de provincie, waterschap en gemeente. De bekendmakingen zijn op postcodeniveau beschikbaar. U kunt zich daarop abonneren. Zo kunt u precies de ontwikkelingen in uw eigen buurt volgen. U ontvangt de besluiten dan per e-mail. Ga naar de attenderingsservice op de website Overheid.nlexterne-link-icoon om uw profiel aan te maken.