Container

Wilt u een container aanvragen of is uw container kapot? Wilt u een grotere of kleinere container? Vraag dit aan bij PreZero.

Aanbiedregels en kosten

  • Uw restafvalcontainer is voorzien van een chip. Op het moment dat uw container door het inzamelvoertuig wordt geleegd, registreert de chip dit. Deze registratie bepaalt aan het einde van het jaar de hoogte van uw rekening: hoe vaker de container wordt geleegd, hoe hoger de rekening is die u krijgt. Het is dus voordeliger om te wachten tot de container vol zit.
  • U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u de container laat legen.
  • U betaalt niet voor het legen van de GFT-container.
  • Maakt u gebruik van een ondergrondse container? Dan betaalt u per keer dat u deze opent. Er past maximaal 1 volle vuilniszak van 60 liter per keer in de trommel van de container. U opent de container met de afvalpas.
  • Maakt u gebruik van een bovengrondse verzamelcontainer voor restafval? Dan betaald u een vast totaaltarief per jaar. 

Storing aan de ondergrondse container?

Neem dan contact op met het KlantContactCentrum: (026) 317 99 11.

Wat te doen bij een kaart aan uw container?

Een kaart betekent dat er iets mis is met uw container. Op de kaart staat aangegeven wat er niet klopt. Misschien is de container kapot en is het gevaarlijk deze nog te legen. Het risico bestaat dat de container uit de klemmen van de afvalwagen valt.

  • Een nieuwe container aanvragen kan via inzamelwijzer.prezero.nlexterne-link-icoon of telefonisch bij PreZero: 0800 - 40 50 500.
  • Bij een volgende ophaalronde kan het zijn dat uw kapotte container niet meer wordt geleegd. Als het om een papiercontainer gaat, kunt u het papier gratis naar het afvalaanbiedstation brengen. Neem dan ook uw afvalpas en identiteitsbewijs mee. 

Verhuizen

•    De containers horen bij uw woning en blijven daar achter als u gaat verhuizen.
•    Bij verhuizingen is het omruilen van containers gratis. U dient dit dan wel binnen 3 maanden na de verhuizing aan te vragen.
•    Geen container aanwezig bij uw nieuwe woning? U vraagt deze zelf aan bij PreZero.
•    Een container aanvragen kan via inzamelwijzer.prezero.nlexterne-link-icoon of bel met PreZero: 0800 - 40 50 500.

Container omwisselen of aanvragen

Door uw afval goed te scheiden, houdt u nog maar weinig restafval over. Zo bespaart u ruimte in de container.

U kunt uw container omruilen als u een kleinere of toch juist een grotere container wilt hebben. Ruilen is niet gratis. Bij verhuizingen is het omruilen van containers wel gratis (alleen binnen 3 maanden). Regel dit via inzamelwijzer.prezero.nlexterne-link-icoon of bel met PreZero: 0800 - 40 50 500.

Zorg ervoor dat uw container leeg is wanneer deze wordt omgewisseld. Volle containers worden niet omgewisseld.

Wisselen van container naar ondergrondse container of andersom?

Maakt u nu gebruik van een container voor het restafval en wilt u liever gebruik maken van een ondergrondse container? Of andersom: u bent nu aangesloten op een ondergrondse container en wilt liever een enkele restafval container en/of gft-container? Dat is helaas niet mogelijk. De gemeente wil het inzamelen van huishoudelijk afval op een uniforme en gelijke manier organiseren. Dat betekent dat in principe elk huishouden containers heeft en elke flat/ hoogbouw een ondergrondse container.

Regeling voor medisch afval

Sommige inwoners hebben door een medische indicatie meer restafval. Dit kan gaan om stoma-, dialyse of incontinentiemateriaal. Dit extra restafval kan ervoor zorgen dat u niet uitkomt met een inzamelfrequentie van een keer in de vier weken. De gemeente biedt u drie opties.

  • U mag uw restafvalcontainer gratis omruilen naar een grotere 240 liter container.
  • U mag gratis een extra container van 140 liter aanvragen
  • U mag gratis een extra container van 240 liter aanvragen.

Financiële tegemoetkoming bij medisch afval

U betaalt per keer dat u de container voor restafval aan de straat zet of een inworp doet bij de ondergrondse container. Door extra medisch afval bent u duurder uit dan als u dit afval niet had. De gemeente biedt daarom een financiële tegemoetkoming die u mag aanvragen als u een medische verklaring heeft.
U krijgt een financiële tegemoetkoming op de kosten voor het aanbieden van restafval. Dit wordt jaarlijks verleend voor alle ledigingen boven het aantal van 6 bij gebruik van een 140 liter container, boven het aantal van 8 bij gebruik van een 240 liter container en voor alle inworpen bij een ondergrondse container boven het aantal van 24.

Huishoudens met een 140 liter container betalen dus 1 keer per jaar 6 ledigingen zelf en huishoudens met een 240 liter container betalen 1 keer per jaar 8 ledigingen zelf. Als u de ondergrondse container gebruikt, betaalt u alleen de eerste 24 inworpen zelf.


Aanvragen regeling voor medisch afval

Om in aanmerking te komen voor de regeling, heeft u een medische verklaring nodig van u (huis)arts of apotheker. Om de medische verklaring en het formulier voor het wisselen of aanvragen van uw container te krijgen, kunt u een e-mail sturen naar: realisatieenbeheer@1stroom.nl.