Zwerfafval

Samen zorgen we voor een schone en nette omgeving en voorkomen we verspilling van grondstoffen. In onderstaande tabbladen leest u hoe u kunt meehelpen met de aanpak van zwerfafval. Veel acties organiseren we in samenwerking met GoClean.

Opruimen zwerfafval

Zwerfafval is voor veel inwoners een bron van ergernis en het is schadelijk voor ons leefmilieu. Gelukkig zijn er in onze gemeente al veel vrijwilligers en organisaties die zich actief inzetten voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval. 

De gemeente biedt extra ondersteuning aan inwoners die zich inzetten voor het opruimen van zwerfafval. We geven materiaal in bruikleen, we bieden een ophaalservice voor het verzamelde zwerfafval.

Bij GoClean kunt u schoonmaakmaterialen lenen zoals:

  • Handschoenen
  • Grijpers
  • Afvalzakken
  • Wimmer (een handig ontwerp om de afvalzak open te houden).

Deze materialen kunt u aanvragen via de mail stichting@goclean.nl.

Medewerkers buitendienst

In het dorp kunt u onze medewerkers van de buitendienst tegen komen. Zij houden zich elke dag bezig met het legen van prullenbakken, het opruimen van zwerfafval en het schoonhouden van de afvalaanbiedplaatsen.

Wilt u meer informatie over de aanpak van zwerfafval? Neem contact op met  Anita de Graaf via (026) 317 99 11.

Schone Rijn

Dit jaar organiseren we in april en oktober schoonmaakacties langs de uiterwaarden van de Rijn (Pannerdensch Kanaal) in onze gemeente. Samen met het landelijke project Schone Rivieren ruimen we alle uiterwaarden op, zijn we trots op ons rivierengebied en voorkomen we vervuiling van onze rivieren. Groepen en verenigingen ontvangen een vergoeding voor hun inzet.

Landelijke Opschoondag

De landelijke Opschoondag vindt elk jaar plaats in maart en de World Cleanup Day in september. Scholen, organisaties en vrijwilligers gaan dan aan de slag. Ook in onze gemeente komen we samen in actie voor een schone buurt! Samen schoonmaken gaat lekker snel. En het is ook nog eens veel gezelliger.

Doe ook mee! Meld je aan bij stichting@goclean.nl.