Wijken in Westervoort

De gemeente heeft 14 wijken. In diverse wijken zijn wijkraden actief voor de leefbaarheid en sociale samenhang. De gemeente helpt en ondersteunt activiteiten die wijkraden organiseren. Daarnaast ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven. Heb je een idee voor je wijk of straat? Zoals het opfleuren van de straat, het organiseren van een buurt- of straatfeest, het plaatsen van een bankje of bloembak? Of een andere activiteit voor de straat, buurt of wijk - voor en door buurtbewoners? Vul dan dit formulier in, want goede ideeën zijn er om uit te voeren!

Wijkbudget

Er is een wijkbudget voor bewonersinitiatieven. Dit is een financiële bijdrage voor activiteiten en de uitvoering van ideeën van bewoners en wijkraden.

Lees dit eerst goed door voordat u een aanvraag doet.

Wat zijn de spelregels

De bijdrage is alleen voor bewoners en wijkraden van de gemeente Westervoort.

 • De activiteit is voor verbetering van de leefbaarheid (schoon, heel, veilig, gezellig) in de wijk, buurt of straat en/of de verbetering van het contact tussen bewoners.
 • De hoofdaanvrager is de contactpersoon voor de gemeente.
 • Mimimaal drie bewoners steunen het bewonersinitiatief en ondertekenen het aanvraagformulier.
 • De maximale bijdrage vanuit het wijkbudget per idee of activiteit is € 1.500,-.
 • De kosten van eten en drinken horen hier niet bij, maar de huur van een barbecue, springkussen, versiering enzovoort komen wel in aanmerking. De bijdrage voor een buurtbarbecue of klein straatfeest (deelname van minimaal 20 huishoudens) is maximaal € 100,-.

Een aanvraag doen

 • Het idee of de activiteit wordt in het jaar waarin de aanvraag is ingediend, uitgevoerd.
 • Stuur een aanvraag minimaal vier weken voor de uitvoeringsdatum in. Dit geldt niet voor aanvragen die betrekking hebben op aanpassingen in de openbare ruimte.
 • Binnen drie weken ontvangt de aanvrager bericht van de gemeente: wordt de aanvraag goedgekeurd, afgewezen of geparkeerd (tot het komende jaar).
 • Na het uitvoeren van het idee of wanneer de activiteit heeft plaatsgevonden levert u achteraf (binnen zes weken) een kort verslag in van de activiteit met foto’s en een kostenoverzicht.
 • Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend.
 • Wijkraden dienen jaarlijks een financiële verantwoording in, tegelijk met de verantwoording van het organisatiebudget.
 • Voor de toekenning van een aanvraag kan de gemeente aparte afspraken maken. Dit wordt vooraf met de aanvragers besproken en vastgelegd.

Wie of wat komt niet in aanmerking

 • Aanvragen zijn niet voor een activiteit met een privé of een commercieel belang.
 • Verenigingen en instellingen komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
 • De activiteit mag niet afwijken van het gemeentelijk beleid en geen deel uitmaken van een bestaand activiteitenprogramma van een organisatie die al subsidie krijgt van de gemeente.
 • Terugkerende uitgaven komen niet voor subsidiëring vanuit het wijkbudget in aanmerking.

Heb je over deze bovenstaande informatie vragen, bel dan met de medewerker 'Actief Burgerschap' via het KlantContactCentrum: 026 - 317 99 11.

Prettig wonen

Een fijne wijk begint bij jezelf!

Want bewoners die elkaar kennen en helpen, zorgen samen voor een leefbare wijk. Ook het zelf organiseren van activiteiten draagt daar aan bij. Denk daarnaast aan het opruimen van zwerfafval. En het melden van bijvoorbeeld verzakte stoeptegels of kapotte straatverlichting via Fixiexterne-link-icoon. Zo houdt u samen de wijk schoon en heel.

Bewonersinitiatief

Dat bewoners zelf heel goed weten wat er nodig is in hun wijk, zagen we bijvoorbeeld in de wijk Kern. Hier hebben bewoners zelf het speeltuintje ’t Valentiertje helemaal vernieuwd. Van het maken van een ontwerp en het zoeken naar financiering tot en met de uitvoering. De gemeente werkte graag mee aan dit bewonersinitiatief, dacht mee met het ontwerp en zorgde dat de speeltuin klaar was voor de nieuwe inrichting. Bekijk het filmpje hieronder voor inspiratie! Meer weten? Neem contact op via participatie@1stroom.nl.

Bewonersinitiatief Valentiertje

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Geef samen kleur aan uw buurt (groenadoptie)

Wilt u ook graag meer en mooier groen in uw straat? Dat kan door samen met buurtbewoners een stuk openbaar groen in uw straat te adopteren. De gemeente helpt u graag bij het maken van een goede start met advies, hulp bij de uitvoering en een bescheiden financiële bijdrage.
Er zijn een paar punten die we belangrijk vinden voordat er tot adoptie van het groen wordt overgegaan. Bijvoorbeeld dat het geadopteerde groen openbaar bereikbaar blijft en dat alle omwonenden ermee akkoord zijn. Daarnaast moeten minimaal drie huishoudens met elkaar het idee uitvoeren.

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het anders inrichten van een bestaand perk of plantsoen met andere planten en stuiken, maar ook voor het inrichten van een moestuin. Het mooier maken van een bestaand plantsoen behoort ook tot de mogelijkheden. U laat staan wat er al is geplant, voegt eventueel nog iets nieuws toe en onderhoudt het perk zelf. Dat kan ook bij het groen bij een speeltuin of het aanleggen van perkjes langs de gevel (geveltuintje),

Wilt u samen met buurtbewoners een stukje openbaar groen onderhouden? Of hebt u een leuk idee of nog vragen? Maak dan een afspraak met de gemeente. Dat kan via ons KlantContactCentrum: (026) 317 99 11.

Zwerfafval

Samen zorgen we voor een schone en nette omgeving. Wilt u meehelpen met de aanpak van zwerfafval. Op de pagina zwerfafval leest u daar meer over.

Buurtapp-groepen

De gemeente ziet graag dat bewoners met elkaar zorgen voor een veilige buurt of wijk. Een buurtapp-groep kan daarbij helpen. Heeft u hierover vragen of wilt u advies? Het team Veiligheid oov@1stroom.nl helpt u graag verder.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling zoekt vrijwilligers

Bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen aan een betere samenleving.  Wil je bemiddelaar worden? Of wil je meer informatie om een goede afweging te kunnen maken of dit vrijwilligerswerk iets voor jou is? We gaan graag met je in gesprek! Contact via 06 27838471 of buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Wijken en wijkraden

Wijkraden

De gemeente werkt samen met vier actieve wijkraden en een wijkvereniging. De gemeente vindt het werk van de wijkraden belangrijk en ondersteunt ze daarbij. Wilt u contact met uw eigen wijkraad? Hieronder vindt u een lijst van de wijken en sommige wijknamen zijn een link naar de website of Facebookpagina.

De wijken van Westervoort

WijkenWijkraad of vereniging?WebsiteFacebook
Lange MaatWijkraadFacebook paginaexterne-link-icoon
SteenderensWijkraadFacebook paginaexterne-link-icoon
LeigraafWijkraadFacebook paginaexterne-link-icoon
MosterdhofVerenigingWebsiteexterne-link-icoon
Emmerik-VredenburgWijkraadFacebook paginaexterne-link-icoon
HoogeindWijkraadFacebook paginaexterne-link-icoon
MSWWijkraadWebsiteexterne-link-icoonFacebook paginaexterne-link-icoon
Ganzenpoel
Beekenoord
Het Ambacht
Schans

Wijkindeling

Gemeente Westervoort

Wijkindeling gemeente Westervoort 2021