Klacht over behandeling gemeente

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord heeft gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen door te schrijven of te bellen.
 • Telefoon: (026) 317 99 11
 • Post: Gemeente Westervoort
  College van burgemeester en wethouders
  Postbus 40, 6930 AA Westervoort

Goed om te weten

 • U moet uw klacht in het Nederlands schrijven.
 • Uw klacht mag niet anoniem zijn.
 • Uw klacht mag niet discriminerend zijn.

Klacht indienen per post of telefoon

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven aan de gemeente, telefoon (026) 317 99 11. Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

 • uw naam en adres
 • waarover u een klacht indient
 • uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Gemeente Westervoort
College van burgemeester en wethouders
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Wat gebeurt er met uw klacht

 • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
 • De klachtenbehandelaar van de betreffende afdeling behandelt uw klacht.
 • De klachtenbehandelaar kan u uitnodigen voor een gesprek.
 • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht.

Niet eens met besluit over uw klacht

 • Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.
 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken.

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Meld het online