Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

Goed om te weten

  • Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpbeschikking voor een vergunningaanvraag, een ontwerpontheffing of om ontwerpen voor ruimtelijke plannen, zoals een omgevingsvisie of het omgevingsplan.
  • Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. U kunt de stukken gedurende 6 weken inzien op het gemeentehuis. In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u een zienswijze kunt indienen.

Hoe dient u een zienswijze in

U kunt een zienswijze indienen in een gesprek of per brief.  Voor een gesprek maakt u telefonisch een afspraak via het KlantContactCentrum: (026) 31 79 911. Uw brief stuurt u naar:

Gemeente Westervoort
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Antwoord van de gemeente

Als de gemeente een definitief besluit neemt, betrekken we daar uw zienswijze bij en een eventuele reactie hierop van de aanvrager. Wij sturen u een brief met het definitieve besluit. Ook maken wij dat besluit officieel bekend op de website www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon en in de WestervoortPost. U krijgt dan ook informatie over hoe u in beroep kunt gaan. Meer informatie daarover vindt u op de pagina bezwaar en beroep.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een zienswijze.