Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Westervoort? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

Zienswijze indienen:

 • Maak een afspraak,  telefoon (026) 31 79 911
 • Stuur een brief: Gemeente Westervoort
  Postbus 40, 6930 AA Westervoort

Goed om te weten

 • Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag, een ontwerpontheffing, of om ontwerpen voor ruimtelijke plannen, zoals een structuurvisie, bestemmingsplan of een wijzigingsplan.
 • Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal 6 weken. In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u een zienswijze kunt indienen.
 • U kunt een zienswijze indienen in een gesprek of in een brief. Voor een gesprek maakt u een afspraak, telefoon (026) 31 79 911.
 • Uw brief stuurt u naar:
  Gemeente Westervoor
  Postbus 40
  6930 AA Westervoort

Antwoord van de gemeente

Als de gemeente een definitief besluit neemt, betrekken we daar uw zienswijze bij en een eventuele reactie hierop van de aanvrager. Wij sturen u een brief met het definitieve besluit. Ook maken wij dat besluit officieel bekend in het Gemeenteblad op de website Officiële Bekendmakingen en in de Westervoort Post. U krijgt dan ook informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Informatie hierover vindt u op de pagina Bezwaar en Beroep.

Kosten

Geen