Woo-verzoek

Wilt u informatie opvragen over beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kunt u een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek) doen om deze informatie openbaar te laten maken.

Informatie die al openbaar is

Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. Hiervoor is een verzoek tot openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (Woo) niet van toepassing.

Goed om te weten

Wordt alles openbaar?

Als u een Woo-verzoek indient en de gemeente besluit tot openbaarmaking van de documenten, dan worden de documenten voor iedereen openbaar. Soms is het niet mogelijk om alle gevraagde informatie volledig openbaar te maken. In artikel 5.1 en 5.2 van de Wet open overheid (Woo) staan de weigeringsgronden vermeld. Deze zijn te raadplegen via www.overheid.nlexterne-link-icoon.

Wat zijn de kosten?

Er zijn kopiekosten verbonden aan het opsturen van informatie op papier op grond van de Woo. De kosten daarvan zijn € 0,16 per kopie. Digitaal toesturen is gratis.

Wat kan ik verwachten?

Binnen vier weken krijgt u een besluit van ons. Wij nemen contact met u op als dit niet lukt binnen vier weken.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt dan bezwaar maken of direct beroep instellen bij de rechter. Voor deze laatste mogelijkheid moet u de gemeente wel eerst in gebreke stellen.
De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is niet van toepassing op Woo-verzoeken. Bent u het niet eens met het besluit? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Overige vragen

Heeft u een algemene vraag of twijfelt u over de openbaarheid van overheidsinformatie? U kunt telefonisch contact met ons opnemen via het KlantContactCentrum: (026) 317 99 11 of een e-mail sturen naar woo-contact@westervoort.nl

Woo verzoek indienen

Wilt u informatie over beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Neem dan eerst contact op met de Woo-contactfunctionaris via woo-contact@westervoort.nl. Op die manier beschikt u in veel gevallen het snelst over de gevraagde informatie.

U kunt ook zonder tussenkomst van een Woo-contactfunctionaris een formeel Woo-verzoek indienen (voorheen Wob-verzoek). Belangrijk is dat u daarbij zo specifiek en duidelijk mogelijk omschrijft welke informatie u zoekt. Maak dan bij voorkeur gebruik van onderstaand digitaal formulier.
Indienen Woo verzoek met DigiDexterne-link-icoon

Het insturen van een Woo-verzoek kan ook schriftelijk.
Verzoeken die per mail binnenkomen nemen wij niet in behandeling.