Lid van de commissie Ruimte en Financiën
Lid van de commissie Samenleving en Bestuur

Nevenfuncties

Productmanager BTN Prolians|HvO DEXIS - Descours et Cabaud (betaald)