Westervoort Noord: van scenario’s naar gebiedsvisie

11 juli 2023
Nieuws

In Westervoort Noord, tussen de IJsseldijk en de Hamersestraat, zijn plannen voor woningbouw. Tijdens een drukbezochte informatiemarkt op 21 juni waren de eerste schetsen te zien. Dit in de vorm van twee scenario’s: De Lange Lanen en De Groene Grens.

Veel mensen hebben laten weten wat ze vinden van de ideeën. Hartelijk dank daarvoor!

Blij met groen, zorgen over verkeer

Het lijkt erop dat meer mensen een voorkeur hebben voor De Groene Grens. Hierin zijn de verschillende soorten woningen verdeeld over het hele gebied. Ook de groene overgang naar het buitengebied vinden mensen belangrijk. Net als veel groen tussen de bebouwing. De stelling ‘Liever groen voor de deur dan auto’s’ kreeg dan ook veel goedkeuring. Verder is duidelijk dat er behoefte is aan woningen. Over wel of geen hoogbouw verschillen de meningen. Daarnaast waren er veel vragen en zorgen over het verkeer.

Klankbordgroep

Tijdens de informatiemarkt hebben we gevraagd wie wil meedenken over de plannen. We starten hiervoor een klankbordgroep. Hierin zitten omwonenden, mogelijk toekomstige bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van gemeente, provincie, waterschap, Natuurmonumenten en het Rivierklimaatpark. We hebben genoeg aanmeldingen gekregen van omwonenden en mogelijk toekomstige bewoners. Maar van de ondernemers uit de buurt nog niet. Dus heeft u een bedrijf in de omgeving en wilt u meedenken over de ontwikkeling van Westervoort Noord? Mail dan naar westervoortnoord@westervoort.nl. Na de zomer stellen we de klankbordgroep samen.

Vervolg

We werken de plannen uit in een gebiedsvisie. Hierin staan de hoofdlijnen voor de nieuwbouw. Ook onderwerpen zoals verkeer, duurzaamheid, natuur en recreatie komen aan de orde. De klankbordgroep denkt mee over de gebiedsvisie. We verwachten dat de gemeenteraad de gebiedsvisie eind 2023 vaststelt. Daarna gaat het omgevingsplan in procedure.