Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doen mensen omdat ze het leuk, nuttig en zinvol vinden, voor henzelf en voor de ander. Er zijn in Westervoort veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. En weet u dat u via de organisatie waarbij u vrijwilligerswerk doet collectief verzekerd bent?

Goed om te weten

Vrijwilligerswerk doen?

Wilt u vrijwilligerswerk doen in Westervoort? De vrijwilligerscentrale helpt u hier graag bij. Inschrijven kan via de website van vrijwilligerswerkgelderland.nl. Of kijk eerst naar het huidige aanbod van leuke klussen en vacatures op vacaturebank van de vrijwilligerscentrale van Stichting Mikado.

Verzekering van vrijwilligers

De gemeente Westervoort zorgt ervoor dat u als vrijwilliger verzekerd bent voor de risico's van vrijwilligerswerk. U moet het werk dan wel doen bij een vrijwilligersorganisatie binnen Westervoort.

Voor wie is deze verzekering?

  • Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
  • Mantelzorgers. Dit zijn personen die langdurig en onbetaald de zorg voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich nemen. 
  • Maatschappelijke stagiairs.

Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking door deze verzekering.

pdf Dekkingsoverzicht (PDF, 108.81 KB)

Wat te doen bij schade

De vrijwilligersverzekering is een aanvullende verzekering. Alleen als uw eigen verzekering geen dekking biedt, dan kunt u de schade melden op de vrijwilligersverzekering. Vul hiervoor het schadeformulier in:

pdf Schade aangeven (PDF, 61.21 KB)

Print het formulier uit en stuur het ingevuld naar: Gemeente Westervoort, Postbus 40, 6930 AA Westervoort. De gemeente meldt de schade bij de verzekeraar. U ontvangt vervolgens van de verzekeraar bericht over de afwikkeling van de schade.