Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doen mensen omdat ze het leuk, nuttig en zinvol vinden, voor henzelf en de ander. Er zijn in Duiven en Westervoort veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. En weet u dat u via de organisatie waarbij u vrijwilligerswerk doet collectief verzekerd bent?

Goed om te weten

Vrijwilligerswerk doen?

Wist u dat er veel mogelijkheden zijn om als vrijwilligers actief te zijn? Denk hierbij aan:

  • Een groot en divers aanbod van vacatures voor structureel vrijwilligerswerk.
  • Mogelijkheden om eenmalig of niet structureel vrijwilligerswerk uit te voeren.
  • De keuze in het ondersteunen van organisaties/verenigingen of het ondersteunen van mensen in uw wijk.
  • Zelf een initiatief starten.

Wat is het aanbod van vrijwilligerswerk in de gemeente Duiven en Westervoort?

De vrijwilligerscentrale helpt u graag bij het zoeken. Voor meer informatie en het aanbod van leuke klussen en vacatures kijkt u op de website van de Vrijwilligerscentrale Duiven/Westervoortexterne-link-icoon.

Let op! De vacaturebank biedt een standaard overzicht van actuele vacatures. Echter zijn er vaak meer mogelijkheden dan hierop benoemd staan, waardoor er voor iedereen vaak een passende vorm van vrijwilligerswerk gevonden kan worden.

Buurtbemiddeling

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling ondersteunt buren door met beide partijen te kijken hoe een conflict tot de essentie teruggebracht kan worden. Zodoende met elkaar tot een goed gesprek te komen. 

Buurtbemiddeling is laagdrempelig. De kennismakingsgesprekken met de buren en de bemiddelingsgesprekken worden uitgevoerd door bemiddelaars. Deze groep vrijwilligers kenmerkt zich door een positieve instelling en een neutrale benadering van bewoners. 

Buurtbemiddeling Rijnstad zoekt vrijwilligers

Je kunt goed luisteren, samenvatten en doorvragen. Je hebt interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen. Daarnaast kan je omgaan met weerstand. Voordat je wordt ingezet krijg je een basistraining aangeboden. Hierin word je vertrouwd gemaakt met de methode van Buurtbemiddeling. 

Voor alle vrijwilligers worden trainingen, teambijeenkomsten en intervisie georganiseerd.  Voor ondersteuning kun je altijd een beroep doen op de coördinatoren. “Onderzoek heeft aangetoond dat Buurtbemiddeling een essentiële bijdrage levert aan een veilige leefomgeving. Als bemiddelaar heb je daar een belangrijke rol in!” 

Meer informatie of aanmelden? Stuur een mail naar buurtbemiddeling@rijnstad.nl of bel naar 026 351 9941.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Duiven en Westervoort hechten veel waarde aan iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen. Wij vinden het vervelend als er dan onverwacht en onbedoeld schade ontstaat bij de uitvoering van deze werkzaamheden.

Daarom hebben wij via Centraal Beheer de VNG-Vrijwilligerspolis met uitgebreide dekking afgesloten. Hierop kan gratis een beroep gedaan worden. Voor de voorwaarden verwijzen we u naar de brochure vrijwilligersverzekeringexterne-link-icoon.

Let op! Deze verzekering is een aanvulling op uw eigen verzekering. Uw eigen verzekering gaat altijd voor. Dit noemen we een secundaire dekking. Deze secundaire dekking geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.

Wat te doen bij schade?

Heeft u schade geleden die u niet (volledig) via een andere verzekering vergoed krijgt? Vult u dan het digitaal schadeaangifteformulier VNG externe-link-icoonvolledig in. 

De gemeente meldt de schade bij de verzekeraar. U ontvangt vervolgens van de verzekeraar bericht over de afwikkeling van de schade.

Het dekkingsoverzichtexterne-link-icoon kunt u hier nalezen op de website van Centraal Beheer.

Verklaring omtrent gedrag

Gratis VOG voor vrijwilligers in de gemeente Westervoort

In het vrijwilligersbeleid van de gemeente Westervoort is een regeling opgenomen voor het vergoeden van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers. Hierdoor moet worden voorkomen dat de prijs van een VOG een drempel is om vrijwilligerswerk te doen.

Voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden is het verplicht een VOG te overleggen, ook voor mensen die deze activiteiten en werkzaamheden vrijwillig doen. Vanuit het Rijk bestaat er al een gratis VOG regeling. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden en wanneer zij voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zij voor hun vrijwilligers een gratis VOG aanvragen. De gemeente Westervoort daagt het verenigingsleven uit om hier zoveel mogelijk van gebruik te maken. De Vrijwilligerscentrale van Mikado kan verenigingen in dit proces ondersteunen, daarnaast bieden verschillende overkoepelende organisaties diverse handleidingen aan.
Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.gratisvog.nlexterne-link-icoon.

Voorwaarden VOG regeling

De gratis VOG regeling binnen de gemeente Westervoort is specifiek bedoeld voor verenigingen en vrijwilligers die niet voor de landelijke regeling in aanmerking komen. Vrijwilligers die actief zijn bij commerciële organisaties of voor commerciële activiteiten zijn uitgesloten voor de regeling. Voorwaarden voor de gratis VOG in de gemeente Westervoort zijn:

  • Actief en woonachtig in de gemeente Westervoort.
  • Vrijwilligerswerk voor/bij een initiatief in de gemeente Westervoort.
  • Aantonen meerwaarde of vereiste van de VOG.
  • Verenigingen moeten aantoonbaar vrijwilligers- of veiligheidsbeleid hebben.
  • Vrijwilligers kunnen per activiteit één keer gebruik maken van de gratis VOG.

Met het aanvullen van de rijksregeling wil de gemeente Westervoort het belang van een veilig klimaat rondom vrijwilligerswerk uitdragen. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de samenleving. De prijs van een VOG mag daarom niet de drempel zijn tot het doen van vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie over de Rijksregeling of de gemeentelijke regeling kunt u contact opnemen met ons KlantContactCentrum: (026) 317 99 11. Voor ondersteuning op het gebied van veiligheidsbeleid of over de VOG kunt u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale via telefoonnummer (0316) 250 700 of via e-mail vc@santepartners.nl.