Verklaring Omtrent Gedrag

U heeft een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs, of als u een wapenvergunning aanvraagt. Ook uw aanstaande werkgever of een instantie kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Een VOG vraagt u aan in het gemeentehuis. Maak daarvoor een afspraak en neem het volledig ingevulde aanvraagformulier mee.

Goed om te weten

VOG voor rechtspersonen

Antwoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Meenemen

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG NP.
  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs).
  • Uw bankpas of contant geld, u betaalt gelijk bij de aanvraag.

U kunt iemand anders machtigen om uw VOG aan te vragen. De gemachtigde neemt mee:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG.
  • Ingevuld machtigingsformulierexterne-link-icoon.
  • Kopie van uw identiteitsbewijs.
  • Identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd.
  • Bankpas of contant geld.

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak daarvoor eerst online een afspraakexterne-link-icoon.

Kosten

De kosten voor een verklaring omtrent het gedrag zijn € 41,35.

Gratis VOG

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), als u uw organisatie aanmeldt voor de Regeling gratis VOG. Kijk voor meer informatie en aanmelding van uw organisatie op www.gratisvog.nlexterne-link-icoon.