Vertrek naar buitenland (emigratie) doorgeven

Emigreert u naar het buitenland of verwacht u minimaal 8 maanden in het buitenland te gaan wonen? Geef uw emigratie op de dag van vertrek door. Zodra u uw emigratie online doorgeeft, wordt u uitgeschreven uit de gemeente. Doe dit dus op de dag van vertrek. Al in het buitenland? Meld uw vertrek dan zo snel mogelijk toch nog bij de gemeente. De dag van ontvangst van uw melding geldt dan als vertrekdatum. Een datum in het verleden opgeven is niet mogelijk.

Goed om te weten

Zelf een verhuizing doorgeven kan vanaf 16 jaar. U mag niet onder curatele staan.

Minderjarige kinderen

 • Ver­huist het hele ge­zin naar het bui­ten­land? Dan geldt: u mag de ver­hui­zing voor uw min­der­ja­ri­ge kind door­ge­ven. De an­de­re ou­der hoeft geen toe­stem­ming te ge­ven. Uw kind hoeft niet mee te ko­men naar het gemeentehuis als u er­voor kiest om de ver­hui­zing aan de ba­lie door te ge­ven. U hoeft ook geen iden­ti­teits­be­wijs van uw kind(eren) mee te ne­men. Ook een voogd of ver­zor­ger mag een ver­hui­zing van een min­der­ja­rig kind door­ge­ven.
 • Blijft er een ge­zins­lid op het oude adres wo­nen? Dan kunt u de ver­hui­zing van uw min­der­ja­ri­ge kind al­leen door­ge­ven op het gemeentehuis. Uw kind moet in dit ge­val per­soon­lijk aan­we­zig zijn. Ook de an­de­re ou­der moet hier­bij aan­we­zig zijn; hij of zij moet per­soon­lijk toe­stem­ming ge­ven. U maakt daarvoor online een afspraakexterne-link-icoon.

Meerderjarige kinderen

 • Ver­huist het hele ge­zin naar het bui­ten­land?Dan mag u ook voor een meer­der­ja­rig kind de ver­hui­zing door­ge­ven, maar al­leen als hij of zij bij u in­woont en sa­men met u naar het bui­ten­land ver­huist. In dit ge­val moet u zijn of haar ver­hui­zing te­ge­lijk door­ge­ven met die van uzelf.
 • Blijft er een ge­zins­lid op het oude adres wo­nen? Dan moet uw kind zijn of haar ver­hui­zing zelf door­ge­ven.

Voor uw partner

U mag de verhuizing van uw partner doorgeven als deze 5 voorwaarden alle 5op u van toepassing zijn:

 1. U bent ge­trouwd of hebt een ge­re­gi­streerd part­ner­schap.
 2. U woont sa­men op het­zelf­de adres.
 3. U ver­huist sa­men naar het bui­ten­land.
 4. Er blij­ven geen ge­zins­le­den op het adres ach­ter.
 5. U geeft de ver­hui­zing van uw part­ner te­ge­lijk door met die van uzelf.

U hebt in dit geval geen bewijsstukken nodig om de verhuizing door te geven.

Woont u wel samen, maar zonder huwelijk of partnerschap? Dan zijn dit de opties:

 • U geeft al­le­bei apart uw ver­hui­zing door (on­li­ne, schrif­te­lijk of op het gemeentehuis).
 • U geeft uw ver­hui­zing sa­men schrif­te­lijk door. U moet de brief al­le­bei on­der­te­ke­nen en van u al­le­bei een ko­pie iden­ti­teits­be­wijs mee­stu­ren. 

Bewijs van uitschrijving nodig?

Soms moet u uw vertrek aantonen als u bepaalde contracten wilt stopzetten. Als u uw vertrek online doorgeeft, krijgt u hiervan geen schriftelijke bevestiging. Wilt u uw vertrek aantonen? Dan moet u dat apart aanvragen bij een van de RNI-lokettenexterne-link-icoon.
De gemeente kan na vertrek geen bewijs of uittreksel meer afgeven.

Een uitgebreide checklist met betrekking tot verhuizen naar het buitenland vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.