Verhuizing doorgeven

Goed om te weten

  • Geef uw verhuizing op tijd door. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen, om vervelende verrassingen te voorkomen.
  • Geeft u uw verhuizing 4 weken voor en niet later dan 5 dagen na uw verhuizing aan ons door, dan is de verhuisdatum de datum van de adreswijziging. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging.

Wie kan uw verhuizing doorgeven

  • Als u 16 jaar of ouder bent: u zelf.
  • Als u 16 jaar of ouder bent en bij uw ouders inwoont: uzelf, ouder, voogd of verzorger.
  • Als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger.
  • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt: samenwonende echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner.
  • Als u onder curatele staat: de curator.
  • Een meerderjarige die u schriftelijk heeft gemachtigd.

Verhuizen naar een andere gemeente

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch in Westervoort uitgeschreven.

Juiste aangifte

Het doorgeven van een verhuizing met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Deze overtreding kan beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Meenemen

Geeft u uw verhuizing in het gemeentehuis door? Maak dan eerst online een afspraak.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsdocument).
  • Kopie identiteitsbewijs van meeverhuizende personen.

Kosten

Geen