Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Verbranden snoeihout

Goed om te weten

Het verbod geldt niet voor zover het gaat om:

  • Verlichting door middel van kaarsen, fakkel en dergelijke.
  • Sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand.
  • Vuur voor koken, bakken en braden, indien dit geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

Valt uw situatie niet onder bovenstaande uitzonderingen? Vraag dan een ontheffing aan.

Voorwaarden ontheffing verbranden snoeihout:

  • Het terrein ligt buiten de bebouwde kom.
  • Het stoken vindt plaats onder toezicht van een meerderjarig persoon.
  • Het verbranden dient plaats te vinden op minimaal 50 meter afstand van een woning of bebouwing van derden, openbare wegen, bossen en houtopstand.
  • Het verbranden dient plaats te vinden op minimaal 10 meter buiten de kant van oppervlaktewater.
  • Alleen schoon, droog, niet geverfd en niet verduurzaamd hout mag worden gestookt.
  • Aanwijzingen van politie, brandweer en/of gemeente dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Kosten

Leges € 178,00