Verbranden snoeihout

Goed om te weten

Het verbod geldt niet voor zover het gaat om:

  • verlichting door middel van kaarsen, fakkel en dergelijke
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand
  • vuur voor koken, bakken en braden, indien dit geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert

Valt uw situatie niet onder bovenstaande uitzonderingen? Vraag dan een ontheffing aan.

Voorwaarden ontheffing:

  • het terrein ligt buiten de bebouwde kom
  • het stoken vindt plaats onder toezicht van een meerderjarig persoon
  • het verbranden dient plaats te vinden op minimaal 50 meter afstand van een woning of bebouwing van derden, openbare wegen, bossen en houtopstand
  • het verbranden dient plaats te vinden op minimaal 10 meter buiten de kant van oppervlaktewater
  • alleen schoon, droog, niet geverfd en niet verduurzaamd hout mag worden gestookt
  • aanwijzingen van politie, brandweer en/of gemeente dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd

Kosten

Leges € 58,75