Oplevering Mooi Mosterdhof

De werkzaamheden aan de openbare ruimte in de wijk zijn bijna klaar. Aannemer NTP heeft de herinrichting van de parkeerplaatsen en wegen afgerond en voert nog enkele aanpassingen uit. Groenaannemer Van de Haar is nog bezig met de laatste plantwerkzaamheden. Hiermee is de inrichting van de wijk gereed voor de toekomst. Mocht u door de aanleg overlast hebben ervaren dan danken wij u voor uw begrip!

Woonerf

De Mosterdhof is nu een woonerf. Een woonerf is bedoeld voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Alle weggebruikers (spelende kinderen, fietsers en wandelaars) zijn gelijk en mogen de hele weg gebruiken.

Op een woonerf gelden een aantal specifieke regels:

  • Automobilisten, fietsers en scooters rijden stapvoets. De maximumsnelheid op het woonerf is 15 km/u. 
  • Parkeren is alleen toegestaan in de parkeervakken. U mag niet meer parkeren op of langs de rijbaan. Buiten de vakken parkeren veroorzaakt overlast, bijvoorbeeld voor de inzamelwagens die afval komen ophalen. 

Er zijn parkeervakken met een bijbehorend huisnummer. Daar mag u parkeren wanneer u een persoonlijke ontheffing heeft voor dat bepaalde parkeervak. Deze ontheffing is alleen verkrijgbaar voor bewoners met een parkeervak achter de garage of carport. Aanvragen kan via: www.westervoort.nl/parkeerontheffing-mosterdhofexterne-link-icoon.

Met het woonerf houden we de wijk leefbaar voor alle bewoners en bezoekers, én kan ook iedereen zijn auto op een veilige manier parkeren.

Afvalinzameling

Het afval wordt op een aantal vaste plekken opgehaald. Ieder huishouden heeft een plek toegewezen gekregen. Deze plek is te zien op de website Mooi Mosterdhofexterne-link-icoon.  

Wist u dat?: 

  • Afval op de inzameldag voor 7:30 uur aan straat moet staan. 
    • Het is niet de bedoeling dat u de PMD-zakken of afvalcontainers de avond van tevoren al aanbiedt. Als het aanbieden echt niet ’s ochtends lukt, zet uw PMD-zakken of afvalcontainers dan pas na 20.00 uur aan de weg.
  • In de PMD-zakken alleen plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken mogen. 

Onderhoud

Het groen in de wijk wordt op basis van beeldkwaliteit beheerd. Dit betekent dat er gekeken wordt waar onderhoud nodig is. Het beeld moet namelijk overeenkomen met de gewenste kwaliteit uit het ontwerp. De eerste jaren wordt de beplanting extra onderhouden, zodat de beplanting goed dicht kan groeien. Dit volgt uit afspraken met de Vereniging van de Wijk. 

U mag meehelpen met het beheren van het groen, zoals in de hofjes. Heeft u interesse? Laat dat dan weten via een mail naar realisatieenbeheer@1stroom.nl. Ieder hofje krijgt een eigen beheerboekje waarin beschreven staat hoe en wat u zelf kunt beheren. Dit boekje is binnenkort te vinden op: www.mooimosterdhof.nl/samen-mooie-hofjes-makenexterne-link-icoon.

Meldingen over de staat van de openbare ruimte in de Mosterdhof stellen wij op prijs en kunt u doen via het meldingsysteem Fixi.

Afkoppelen

Het regenwater van de meeste daken wordt nog steeds afgevoerd naar het vuilwaterriool. Hiermee wordt schoon regenwater gemengd met vuilwater en als afvalwater naar de rioolzuivering gepompt. Liever gebruiken we dat regenwater voor het groen en de bodem in de hofjes. 

Afkoppelen van het regenwater kan heel simpel. We maken aan de onderkant van de regenpijp een bochtstuk in plaats van dat de pijp de grond in gaat. Het regenwater stroomt dan voortaan via de stoep/straat naar de wadi in het hofje. Een wadi is een natuurlijke verlaging in de grond om regenwater op te vangen. Het deel van de regenpijp dat onder de grond zit werken we af met een deksel. 

Hiervoor hebben wij wel uw toestemming nodig. Doet u ook mee? Opgeven kan via het contactformulier op: www.westervoort.nl/afkoppelen-regenpijpexterne-link-icoon.

Hoe nu verder?

De aanpassingen in de openbare ruimte zijn een onderdeel van een brede wijkontwikkeling die sinds 2019 is ingezet. Het doel van deze wijkontwikkeling is om te komen tot een mooier en duurzamer Mosterdhof. Ook voor de leefbaarheid in de wijk zetten we de komende jaren extra in. Het opbouwwerk wordt gedaan door Santé Partners met ondersteuning van de Vereniging van de Wijk. Kijk voor meer informatie over de plannen in uw wijk op: www.mooimosterdhof.nlexterne-link-icoon.