Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof

De Mosterdhof bestaat sinds de jaren ’70. Na een halve eeuw krijgt de wijk een nieuwe impuls. In de buitenruimte, maar ook met activiteiten. Zodat de Mosterdhof weer helemaal klaar is voor de toekomst. Bewoners, gemeente en andere partijen werken hiervoor samen aan de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan.

Informatie en nieuws

Alle informatie en nieuws over de ontwikkeling en de herinrichting van de Mosterdhof vindt u op www.mooimosterdhof.nlexterne-link-icoon.

Van wijkontwikkelingsplan naar uitvoering

De ontwikkeling van de Mosterdhof begon in 2018 met ideeën van bewoners om de wijk nieuwe glans te geven. Die werden samengevoegd in het wijkontwikkelingsplan ‘Mooi Mosterdhof 2019-2030’. De gemeenteraad stelde geld beschikbaar voor het plan. Tegelijkertijd was er de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal. Die richtte zich op de complete aanpak – ruimtelijk en sociaal - van woonwijken uit de jaren ’60 tot ’80, gelegen aan de rand van dorpen en steden. Zoals de Mosterdhof dus. Voor de prijsvraag maakte ontwerpteam Barzilay + Ferwerda het ‘Kookboek Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk’’. Het wijkontwikkelingsplan vormde hierbij een leidend kader. En de jury koos dit plan als winnaar!

De rode draad in het kookboek is het verduurzamen van de wijk en de woningen. En het investeren in de woonomgeving en de leefbaarheid. Het kookboek is uitgewerkt in projecten rondom de thema’s:

  • Woningen
  • Hofjes
  • Wijk
  • Omgeving

Begin juni 2021 gaf de gemeente officieel het startsein om de projecten uit te voeren. Bewoners denken en werken mee in vier werkgroepen of ‘wijktafels’. Hieruit is ook een ‘Vereniging van de Wijk’externe-link-icoon opgericht.

Planning

De verschillende projecten hebben elk hun eigen proces en planning. U vindt ze op de website Mooi Mosterdhofexterne-link-icoon. Tot eind 2023 wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het gaat eerst om nieuwe bestrating in de parkeerhofjes en de Mosterdring. Daarna volgt de aanleg van het groen. Het ontwerp voor de openbare ruimte is tot stand gekomen tijdens een uitgebreid ontwerpproces samen met de bewoners. Met als doel: een vernieuwde wijk en tegelijk extra groen voor de opvang van water, verkoeling en meer biodiversiteit.