destination-plan iconWijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof

Sinds 2018 wordt met bewoners en andere partijen gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de Mosterdhof. Inmiddels is er veel gebeurd in de Mosterdhof.

Actuele informatie

Alle actuele informatie en nieuws rondom de wijkontwikkelingsplannen in de Mosterdhof is te vinden via www.mooimosterdhof.nl.

Wijkontwikkeling in de Mosterdhof: de mijlpalen sinds de start

2018-2019

Een groot aantal bewoners kwamen met ideeën om de wijk de glans terug te geven. De nieuwe ideeën werden samengevoegd in het wijkontwikkelingsplan ‘Mooi Mosterdhof 2019-2030’. Dit plan wordt door het gemeentebestuur en maatschappelijke partijen ondersteund. Zo stelde de gemeenteraad in de Begroting 2020 een investeringskrediet ter beschikking.

2019-2020

Eind oktober 2019 werd bekend dat de Mosterdhof één van de zeven locaties was die mee mocht doen aan de ontwerpprijsvraag van Panorama Lokaal. Verschillende ontwerpbureaus mochten een plan indienen. De ontwerpprijsvraag richt zich op de complete aanpak van dorpsranden gelegen aan het buitengebied, met aandacht voor ruimtelijke en sociale opgaven voor de langere termijn. Samen met onder meer bewoners, wijkvereniging, waterschap, Vivare, provincie en Energiebespaarhuis hebben we begin november 2019 bedacht wat we met de ontwerpprijsvraag wilden bereiken. Naast een vernieuwend en compleet plan voor de Mosterdhof waren een positief beeld van de wijk en de trots uit de beginjaren ook twee van onze doelen.

In september 2020 heeft de jury van de ontwerpprijsvraag het plan van het ontwerpteam Barzilay + Ferwerda verkozen tot winnaar. Ook vanuit de bewoners van de Mosterdhof was er duidelijk een voorkeur voor dit plan. Het ‘kookboek’ “Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk’’ biedt inspiratie voor een gerichte en flexibele aanpak. Het plan erkent en versterkt het sociale experiment uit de jaren ‘70. De rode draad in het kookboek is het verduurzamen van wijk en woningen, en het investeren in de woonomgeving en de leefbaarheid. Het kookboek bestaat uit vier gangen voor ingrepen op het niveau van woningen, hofjes/straatjes, openbare ruimte en omgeving. De vijfde gang is voor een flexibele samenwerking. Voor het kookboek is het wijkontwikkelingsplan een leidend kader geweest.

2021 en verder

Het ontwerpteam heeft vervolgens een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren opgeleverd. De koers in dit uitvoeringsprogramma is begin april 2021 door de bestuurders van de wijkcoalitie vastgesteld. Begin juni 2021 heeft de gemeente het ontwerpteam formeel opdracht gegeven om de verschillende projecten uit te voeren.

Wijktafels

Vanuit het wijkontwikkelplan zijn er vier werkgroepen, bestaande uit bewoners, die meewerken aan en meedenken met het realiseren van de plannen:

  • ‘Fris en Fruitig’ (openbare ruimte en aanzicht)
  • ‘De wijk uit zijn schulp’ (verbinding van de wijk met omgeving)
  • ‘Klaar voor de toekomst’ (energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit)
  • ‘Aandacht voor elkaar’ (sociale leefbaarheid)

Alle wijktafels kunnen versterking van meer Mosterdhoffers gebruiken! Wil je graag meedoen? Meld je dan aan op de website van Mooi Mosterdhof.

Vereniging van de Wijk

Vanuit de wijktafels is een ‘Vereniging van de Wijk’ opgericht, waardoor het mogelijk is meer in de wijk voor elkaar te krijgen. De Vereniging van de Wijk is nog op zoek naar versterking. Voor meer informatie over de Vereniging van de Wijk, zie op de speciale webpagina van Mooi Mosterdhof.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.
 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

 

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online