Minimabeleid voor 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Een pakket aan regelingen bedoeld voor personen en/of gezinnen met een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm en geen of weinig vermogen. De regelingen zijn niet geldig voor studenten.

De GelrePas

Een pas waarmee u mee kunt doen aan verschillende maatschappelijke, culturele en sportactiviteiten. Zie ook  website www.gelrepas.nl.externe-link-icoon

Collectieve verzekering

Een collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis, waarvoor de gemeente korting geeft op de premie en aanvullende verzekering.

Voorwaarden

  • Aanvullend pakket 1 Garantverzorgd en Tandverzorgd 1 is verplicht.

Individuele inkomenstoeslag

Een financiële toeslag voor mensen die minimaal een jaar een inkomen hebben gehad die niet hoger is dan 110%van de bijstandsnorm. De toeslag is vooral bedoeld voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen (zoals koelkast, wasmachine, bankstel, tafel, stoelen, bedden) en wordt gezien als een voorliggende voorziening hiervoor.

Voorwaarden

  • Hiervoor geldt een inkomensnorm tot 110% van de bijstandsnorm en geen of weinig vermogen.
  • U moet minstens een jaar op dit niveau hebben gezeten en geen of weinig vermogen hebben.
  • U kunt jaarlijks eenmalig een aanvraag hiervoor indienen bij het Sociaal loket.

Bedragen

  • Alleenstaande € 200 per jaar.
  • Eenoudergezin € 300 per jaar.
  • Echtpaar zonder kinderen € 300 per jaar.
  • Echtpaar met kinderen € 450 per jaar.