€ 2,6 miljoen subsidie voor aanpak centrum Westervoort

05 december 2023
Nieuws

De gemeente Westervoort krijgt € 2,6 miljoen subsidie voor de aanpak van het centrum. Minister Adriaansens van Economische Zaken heeft dit vandaag bekend gemaakt. De gemeente zorgt zelf voor cofinanciering.

Dit gebeurt in ten minste twee stappen. De eerste stap gaat om het vernieuwen en vergroenen van de openbare ruimte in het winkelgebied. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad hiervoor € 1,3 miljoen beschikbaar te stellen. De tweede stap is de transformatie van de leegstaande delen van het gemeentehuis.

Impulsaanpak Winkelgebieden

De subsidie komt uit het programma Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) van de rijksoverheid. Dit programma stimuleert gemeenten en eigenaren om winkelcentra om te vormen tot toekomstbestendige gebieden. Het ministerie van Economische Zaken spreekt de waardering uit voor de plannen voor de Wyborgh. "De commissie vindt de geboden oplossingen passend bij het probleem in het projectgebied. Het geven van deze kwaliteitsimpuls in het kleinschalige winkelgebied zorgt voor het behoud van een sterk lokale functie. De herstructurering minimaliseert de leegstand en het toevoegen van woningen zorgt voor een positieve transformatie."

Aantrekkelijk en duurzaam centrum

De gemeente is blij met de toekenning van de subsidie. Wethouder Hans Sluiter: “Het is een kwestie van een lange adem geweest maar ook hier geldt: de aanhouder wint. Mede dankzij deze steun kunnen we zorgen voor een mooi en aantrekkelijk centrum in Westervoort, waar je graag je boodschappen doet.” De gemeente gaat nu eerst aan de slag met het ontwerp van de openbare ruimte. Deze moet een aantrekkelijke en eigentijdse inrichting krijgen. Daarbij horen ook maatregelen om hittestress en droogte tegen te gaan. Denk aan meer groen en ruimte om water op te vangen. Inwoners, winkeliers en andere gebruikers van het winkelcentrum worden betrokken bij het maken van het ontwerp.

Verplaatsing winkels naar plein

De inrichting van de openbare ruimte hangt nauw samen met de plannen voor De Wyborgh. De eigenaar van het winkelcentrum en de winkeliers zijn hier volop mee bezig. De passage verdwijnt en de winkels worden gegroepeerd rondom het plein. Bakkerij Koenen en de HEMA hebben die stap al gezet. Als alle winkels verplaatst zijn, willen de winkeliers, gemeente en eigenaar van De Wyborgh graag snel de vernieuwde openbare ruimte realiseren.

Toevoegen woningen

Op de plekken in De Wyborgh waar winkels verdwijnen, komen zo’n 60 woningen. De gemeente onderzoekt daarnaast of het mogelijk is om in de leegstaande delen van het gemeentehuis ook woningen te realiseren.

De gemeenteraad bespreekt in januari de kredietaanvraag voor de aanpak van de openbare ruimte. Voor de transformatie van de leegstaande delen van het gemeentehuis volgt later een voorstel. Alle plannen moeten volgens de subsidievoorwaarden binnen zeven jaar uitgevoerd worden.