Centrumplan Westervoort

De gemeente Westervoort werkt aan een levendig, dynamisch centrum dat klaar is voor de toekomst. Waar alle inwoners terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor leren, zorg en welzijn. Daarom investeren we samen met de eigenaar van winkelcentrum De Wyborgh in het Centrumplan Westervoort.

Van visie naar plan

De gemeente vindt het belangrijk om de basisvoorzieningen in het dorp op peil te houden. Daarnaast willen we een aantrekkelijke gemeente zijn voor ondernemers en de economische ontwikkeling in het winkelgebied stimuleren. Dit staat ook in de Centrumvisie Westervoort, die in 2021 is gemaakt. Daarom gaan we voor een complete aanpak van het centrum.

Drie projecten

Er lopen verschillende acties naast elkaar. Van de eigenaar van het winkelcentrum, van de gemeente en van de partijen samen.

  • Vernieuwing van winkelcentrum De Wyborgh: hiervoor zijn de eigenaar en ontwikkelaar van het winkelcentrum aan zet. De gemeente stelt kaders en toetst plannen. Het centrum van Westervoort wordt meer een boodschappencentrum, met winkels gegroepeerd rondom het plein. De passage verdwijnt, net als de wandelroute met winkels aan de Kerkstraat. Er is plek voor twee supermarkten. De Albert Heijn krijgt een ingang aan het parkeerterrein. De Lidl krijgt meer ruimte en meer parkeergelegenheid dichtbij. De andere winkels - bijvoorbeeld een verscluster met zaken zoals een bloemist, bakker, slager, vishandel en groenteboer - liggen daar tussenin aan het Dorpsplein. Er komen twee duidelijke parkeerterreinen aan weerszijden van het centrum. Aan de zuidrand en westrand van De Wyborgh maken winkels plaats voor woningen. Ook komen er aan de zuidkant voorzieningen zoals een bibliotheek, huisarts, apotheek en mogelijk consultatiebureau.
  • Onderzoek naar mogelijke verandering van het gemeentehuis: door meer thuiswerken en de fusie van de ambtelijke organisatie met Duiven is het gemeentehuis minder in gebruik. De kantoorruimte die niet meer nodig is, kan een nieuwe bestemming krijgen als woonruimte voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Ook onderzoekt de gemeente hoe de huidige bibliotheek en de ruimtes die nu in gebruik zijn voor de opvang van Oekraïners kunnen veranderen naar appartementen.
  • Nieuwe inrichting van de openbare ruimte:

    bij een nieuw winkelhart past een nieuw ingericht plein met meer groen. Hier is nog geen geld voor. De gemeente en de ontwikkelaar van het centrum verkennen de mogelijkheden. Een aantal uitgangspunten is al in beeld. Zo moet de openbare ruimte groener en meer uitnodigend worden. De Kerkstraat wordt een woonstraat. Voor auto’s blijft dit de route naar de Lidl. De route voor fietsers blijft over het plein, maar voetgangers staan er centraal. De bussluis wordt vervangen door een barrière waardoor er minder autoverkeer op het plein komt. Natuurlijk onderzoeken we ook duurzame oplossingen. Denk aan zonnepanelen en groene daken. En het gebruik van restwarmte van de winkels voor verwarming van woningen. De financiering voor een nieuwe inrichting van het plein is nog niet rond. De gemeente heeft subsidie aangevraagd voor vernieuwing van de openbare ruimte en het veranderen van de leegstaande delen van het gemeentehuis.

Planning

Najaar 2023
opening nieuwe Hema aan het Dorpsplein 
verhuizing Inloopkast De Cirkel naar Dorpsstraat
December 2023
uitslag subsidieaanvraag
raadsbesluit over kaders, uitgangspunten en communicatie- en participatieplan
Begin 2024
start ontwerptraject openbare ruimte
opening Etos en Bruna op de plek van voormalige Pearle, Rabo en Willemsen Mode
Voorjaar 2024
resultaten onderzoek verandering oude gemeentehuis (huidige Oekraïne-opvang)
Midden 2024
opening Lidl
Vanaf 2025
start woningbouw

Heeft u vragen over de openbare ruimte in het centrum en het onderzoek naar het gemeentehuis? Mail dan naar centrumplan@westervoort.nl

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van winkelcentrum De Wyborgh? Mail dan naar info@nieuwholland.nl

Kaart conceptplan centrum Westervoort