Dorpendeal voor de Mosterdhof

13 november 2023
Nieuws

In de Mosterdhof is er reden genoeg voor een feestje, want er is een ‘Dorpendeal’ gesloten. In deze deal gaat de Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof zich samen met de gemeente Westervoort, Santé Partners, provincie Gelderland, Paalmanhuis en woningcorporatie Vivare de komende drie jaar inzetten voor de leefbaarheid van de wijk.

Er komen onder andere ontmoetingsplekken in de wijk en wordt er ingezet op het vergroenen van de buurt.

Officieel moment

Op donderdagochtend 16 november komen wethouder Hans Sluiter van de gemeente Westervoort en gedeputeerde Dirk Vreugdenhil van de provincie Gelderland naar de wijk voor een officieel moment. Na ontvangst bij Zalencentrum Wieleman vindt er een wandeling door de wijk plaats, waar op dit moment de uitvoering van het opknappen van de openbare ruimte in volle gang is.

In de Mosterdhof wordt al jaren gewerkt aan de realisatie van de ambities uit het wijkontwikkelplan ‘Mooi Mosterdhof’ dat in 2020 als winnaar uit de prijsvraag Panorama Lokaal kwam. Aan de hand van een “kookboek” - een uitvoeringsprogramma met verschillende deelprojecten - werken de gemeente, de Vereniging van de Wijk en andere partijen aan deze ontwikkeling. In het plan van de Wijkendeal richt de wijk zich op het bevorderen van ontmoetingen tussen alle inwoners van de Mosterdhof en het vergroten van de leefbaarheid in brede zin.