Lid van de commissie Samenleving en Bestuur
Lid van de commissie Ruimte en Financiën

Nevenfuncties

  • Beheerder huize Vredenburg (onbetaald)
  • Bestuurslid Historische Kring (onbetaald)
  • Voorzitter huurdersvereniging (onbetaald)
  • Vrijwilliger Graag Gedaan (onbetaald)
  • Bestuurslid seniorennetwerk VVD (onbetaald)