Woningbouw Westervoort Noord haalbaar, sportverenigingen verhuizen

27 januari 2023
Nieuws

Ontwikkeling van Westervoort Noord als woningbouwlocatie is onder voorwaarden haalbaar. Dat blijkt uit het ‘Vervolg haalbaarheidsonderzoek Westervoort Noord’. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad nu een Plan van Aanpak voor om deze ontwikkeling voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast wil het college dat de sportverenigingen SC Westervoort, AVW’66 en TV Westervoort op termijn verhuizen uit Westervoort Noord en plaatsmaken voor woningbouw.

Het Plan van Aanpak en het besluit over verplaatsing van de sportverenigingen komt op 14 februari aan de orde in de raadscommissie Ruimte en Financiën. Op 6 maart neemt de gemeenteraad een besluit.

Onderzoek naar haalbaarheid

Sinds 2020 onderzoekt de gemeente Westervoort de mogelijkheden van woningbouw in Westervoort Noord. In 2021 heeft de gemeenteraad gevraagd om een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid. Hierin is gekeken naar de ontsluiting van het gebied voor verkeer, samenwerking met marktpartijen en ontwikkeling van een nieuw sportpark. Verder is een analyse gemaakt van de woningmarkt en een financiële doorrekening gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat verplaatsing van de sportvelden en ontwikkeling van woningbouw onder voorwaarden mogelijk is. Wethouder Hans Sluiter: “Net als in heel Nederland is er ook in Westervoort behoefte aan nieuwe woningen. Westervoort Noord is de laatste grote locatie in onze gemeente waar we kunnen bouwen. Daarnaast biedt een besluit over verplaatsing van de sportvelden duidelijkheid aan de verenigingen.”

Sportverenigingen

De afgelopen jaren heeft het college met de sportverenigingen gesproken over een nieuw sportcomplex. Hierbij was het gebied aan de Rivierweg/Rijksweg in Westervoort in beeld. In principe is hier voldoende ruimte voor alle buitensportverenigingen uit Westervoort Noord en korfbalvereniging KV Wesstar. De voetbal- en korfbalverenigingen willen meewerken aan verhuizing, hoewel de voetbalverenigingen de locatie krap vinden. TV Westervoort blijft liever op de huidige plek aan de Brouwerslaan. De vereniging zou daar willen uitbreiden met padelbanen. Maar vanwege geluidsnormen is zo’n uitbreiding niet mogelijk. Het college wil nu dat zowel de voetbal- als de tennisvereniging op termijn verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. Hans Sluiter: “Voor de toekomst van de buitensport is het beter om alle buitensportverenigingen op één locatie te huisvesten, waar ook padelbanen mogelijk zijn.”

Ontwikkeling tussengebied Duiven-Westervoort

De locatie voor een nieuw sportcomplex ligt nog niet vast. Naast het gebied aan de Rivierweg/Rijksweg biedt ook het gebied tussen de kernen van Westervoort en Duiven mogelijkheden. “Samen met de gemeente Duiven laten we nader onderzoek doen naar de groene invulling van dit gebied”, zegt wethouder Sluiter. “Onderdeel van deze studie is de inpassing van een nieuw sportcomplex voor de buitensportverenigingen. Zowel ons college als de collega’s van onze buurgemeente sluiten niet uit dat de Westervoortse verenigingen huisvesting krijgen op Duivens grondgebied.”

Financiën

Voor de bouw van woningen in Westervoort Noord heeft de gemeente een intentieovereenkomst met BPD Gebiedsontwikkeling en Van Berlo Ontwikkeling. Op basis van de woningmarktanalyse en financiële doorrekening stellen de partijen dat bij de bouw van circa 500 woningen een sluitende grondexploitatie mogelijk is. Voorwaarde is wel dat de woningmarkt de komende jaren stabiliseert. En dat de ‘hindercirkel’ van betonproducent Struyk-Verwo die nu over de sportvelden van SC Westervoort ligt, verdwijnt. Er lopen al gesprekken met het bedrijf over verplaatsing.

Vervolg

Als de gemeenteraad op 6 maart 2023 instemt met de voorstellen van het college, wordt een visie opgesteld voor Westervoort Noord. De gemeente betrekt bewoners en belanghebbenden hierbij. Tegelijkertijd laat de gemeente onderzoek doen naar de natuurinclusieve ontwikkeling van het gebied tussen Duiven en Westervoort. Als duidelijk is of in dit gebied een nieuw sportcomplex mogelijk is, gaat de gemeente hier plannen voor maken. Dit in overleg met de sportverenigingen. Na de zomer 2023 beslist de gemeenteraad over de visie voor Westervoort Noord en de locatie voor het sportcomplex. Afhankelijk van de te maken keuzes zal ook de gemeenteraad van Duiven hierover een besluit moeten nemen.