Wethouder Peter Pennekamp

Wethouder (CDA)

Portefeuille

 • Financiën
 • Belastingen
 • Nutsbedrijven
 • Onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Kinderopvang
 • Burgerparticipatie
 • Wijkgericht werken
 • Vrijwilligers
 • Kunst & cultuur
 • Subsidies Sport & Cultuur
 • Dierentehuis en dierenwelzijn
 • Openbare ruimte
 • Water & riool
 • Verkeer, vervoer & mobiliteit
 • Waterschap

Tijdelijke waarneming:

 • Accommodaties 
 • Reallocatie sportverenigingen i.v.m. Westervoort Noord
 • Gemeentehuis / huisvesting 
 • Bibliotheek huisvesting onderdeel Wyborgh 
 • Sport 
 • Ruimtelijke ordening 
 • Volkshuisvesting 
 • Bouwzaken (geen vergunningen) 
 • Grondzaken 
 • Westervoort Noord/Rivier Klimaatpark (RKP) 
 • Mosterdhof 

Nevenfuncties onbezoldigd

 • DB & AB 1Stroom
 • GMR (groene Metropool Regio) verbonden regio
 • AB MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein regio Centraal Gelderland)
 • NV Bank Nederlandse gemeente – deelneming (afvaardiging aandeelhouder)
 • Vitens N.V. – deelneming (afvaardiging aandeelhouder)
 • Alliander N.V. – deelneming (afvaardiging aandeelhouder)