Wethouder Laura Kaper

Wethouder D66

Portefeuille

 • Accommodatiebeleid
 • Werk & Inkomen
 • Armoedebeleid & schuldhulpverlening
 • Maatschappelijk werk
 • Scalabor
 • Ruimtelijke Ordening
 • Centrumvisie
 • Markt
 • Volkshuisvesting
 • Bouwzaken
 • Vergunningen (vanuit de omgevingswet)
 • Grondzaken
 • Duurzaamheid (integraal)
 • Energie, afval & milieu
 • Circulaire economie
 • RES (Regionale Energie Transitie)
 • Verkeer, vervoer & mobiliteit
 • Gemeentehuis/huisvesting
 • Bibliotheek/huisvesting

Nevenfuncties onbezoldigd

 • DB & AB ODRA
 • Bestuurlijk overleg RSD
 • GMR (Groene Metropool Regio) groene groei regio en circulaire regio 
 • Participatieoverleg Regio Gelderland midden
 • Bestuurlijk Platform Circulaire regio
 • Bestuurlijk Opgaveteam Circulaire regio
 • Portefeuillehoudersoverleg De Liemers Wonen en RO
 • Vereniging Nederlandse Riviergemeenten Taakgroep IJssel