Wethouder Jan Derksen

Wethouder (VVD)

Portefeuille

 • Jeugdbeleid
 • WMO
 • Doelgroepenvervoer
 • Ouderenzorg
 • Jeugd & Jongerenwerk
 • Subsidies zorg & welzijn
 • Beschermd wonen/ beschermd thuis
 • ‘Samen Sterk’ Sociaal Domein
 • Recreatie & toerisme (voorheen Vrije tijdseconomie)
 • Inkoopbeleid (WMO & Jeugd)

Nevenfuncties onbezoldigd

 • AB 1Stroom
 • GMR (Groene Metropool Regio) ontspannen regio
 • AB VGGM
 • Platform Zorg & Veiligheid / wvggz
 • AB BVO DRAN (Doelgroepenvervoer)
 • Leisureland
 • RPO Zorg
 • Liemosa
 • Bestuurscommissie Inkoop
 • Bestuurscommissie Zorg (BOPG)