Wegwerkzaamheden

Als de gemeente werkt aan de weg, het groen of een gebouw, of als ergens een evenement wordt gehouden, is de weg soms tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Bekijk wegwerkzaamheden via Bereikbaargelderland.nl

Werkzaamheden Rivierweg

Start werkzaamheden fietspaden Rivierweg

Half december wordt gestart met werkzaamheden aan de fietspaden langs de Rivierweg. De huidige tegelpaden worden vervangen door betonnen fietspaden. Het comfort voor het fietsverkeer verbetert hier sterk door en er wordt bespaard op toekomstige onderhoudskosten. Ook wordt tussen de Scheisprong en het spoorviaduct een aansluiting gemaakt met de bestaande snelfietsroute. Daar is nu alleen een voetpad aanwezig.

Het fietspad wordt tussen het spoorviaduct en de Heilweg vernieuwd over een lengte van ongeveer 3 km. Dit gebeurt per zijde. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer omgeleid over het fietspad aan de andere kant van de weg . Hierdoor kan enige hinder ontstaan.

Naast de fietspaden wordt ook het voetpad aan de westzijde van de Rivierweg vervangen.

De verwachting is dat de werkzaamheden in februari zijn afgerond. De precieze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Update: door de weersomstandigheden hebben de werkzaamheden enige weken vertraging opgelopen. De verwachting is nu dat deze in maart zijn afgerond.