Verstopping riool melden

Riool verstopt? Zit de rioolverstopping op uw eigen terrein? Dan schakelt u zelf een bedrijf in. Zit de verstopping in de gemeentegrond? Meld het direct bij de gemeente. Wij herstellen de verstopping.

Goed om te weten

Zo controleert u waar de verstopping zit

Controleert u eerst of er water staat in de controleput van uw huisaansluiting. De controleput vindt u meestal vlakbij de erfgrens op uw eigen terrein, ongeveer 60 centimeter onder de grond. Deze dient u zelf op te graven.

Op de bouwtekening van uw woning staat aangegeven waar deze precies zit.  U kunt ook bij de gemeente een tekening opvragen van het aansluitpunt ter hoogte van uw erfgrens (let op: de gemeente heeft niet de locatiegegevens van de controleput).

Staat er geen water in de controleput? Laat dan vanuit uw woning water wegstromen, zet bijvoorbeeld een kraan open of trek het toilet door.

  • Als het water niet bij de controleput komt, zit de verstopping in uw eigen deel van de riolering. Bel een bedrijf dat uw riool kan ontstoppen. U betaalt zelf de kosten van deze werkzaamheden.
  • Als er water in de controleput blijft staan, is waarschijnlijk het gemeentedeel verstopt. Meld dit telefonisch of online aan de gemeente.
  • Bij melding zal de gemeente altijd een controle aan de controleput doen.

Kosten

Als de controleput in het gemeentedeel verstopt is:

  • Heeft u de verstopping niet veroorzaakt, dan betaalt u niets. U kunt voor eventuele schade een schadeclaim indienen
  • Heeft u de verstopping in het gemeentedeel zelf veroorzaakt? Dan betaalt u de kosten voor het ontstoppen