Terinzagelegging

In het gemeentehuis kunnen stukken op afspraak worden ingezien of opgevraagd. Het kan hierbij gaan om (voorontwerpen voor) een bestemmingsplan, (voorgenomen) ontheffingen van een bestemmingsplan, nieuwe verordeningen enzovoort. Bij de publicatie is aangekondigd dat deze gedurende een bepaalde termijn ter inzage liggen.

Aan het vaststellen van een bestemmingsplan, verordening of een projectbesluit gaat een lange en zorgvuldige procedure vooraf. Onderdeel van die procedure vormt onder meer de mogelijkheid voor het inzien van de stukken op  www.officielebekendmakingen.nl of in papieren vorm in de hal van het gemeentehuis.

Wilt u een vergunning, bestemmingsplan of verordening inzien? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum voor het plannen van een afspraak, via (026) 317 99 11.