taxes iconSubsidies voor activiteiten

Bent u een stichting of vereniging en wilt u een activiteit organiseren op het gebied van sport, recreatie of cultuur voor jongeren, ouderen of gehandicapten? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten te kunnen doen.

Soorten subsidies

  • Budgetsubsidie is een meerjarige subsidie. Deze wordt normaal gesproken afgegeven voor een budgetperiode van drie jaar.
  • Jaarsubsidies worden verleend voor activiteiten die tijdens het hele jaar plaatsvinden.
  • Projectsubsidies worden verleend voor de lengte van een project.
  • Incidentele subsidies worden verleend voor eenmalige activiteiten die niet zijn opgenomen in het subsidieprogramma.

Verantwoording van de verleende subsidie

Ontvangt u subsidie voor activiteiten? U moet hierover een verantwoording indienen bij de gemeente. 

Wanneer u een jaar- of budgetsubsidie ontvangt moet u vóór 1 april volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling indienen.

Wanneer u een projectsubsidie ontvangt moet u binnen 13 weken na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen.

Een aanvraag tot vaststelling bevat ten minste:

  • een door het bestuur van de instelling goedgekeurd verslag van de verrichte activiteiten;
  • een door het bestuur van de instelling goedgekeurde rekening van baten en lasten, een balans per 31 december van de voorgaande 2 boekjaren alsmede een toelichting daarop;
  • een volledig ingevuld vaststellingsformulier (indien van toepassing).
  • Wanneer dit naar het oordeel van het college nodig is, overlegt een instelling ook een verklaring van een registeraccountant dan wel een accountant/administratieconsulent met certificerende bevoegdheid.

Na krijgen van alle gegevens, wordt de subsidie door het college binnen 12 maanden vastgesteld.

Contactpersonen

Per onderwerp is er een vast contactpersoon vanuit de gemeente. De contactpersonen gaan in gesprek met de verenigingen en maken de (meerjarige) afspraken.

Cultuur Mirjam Bottenheft
Kerken Arjan de Vries
Wijk- en dorpsraden Jolanda de Zeeuw
Natuur en groen Geertje Oosterink
Jeugd 12- Chella Harreveld
Jeugd 12+ Arthur de Boer
Onderwijs Merel Bloemers
Senioren, zorg en welzijn Youri Geurds en Gerjan van Engelenhoven
Sport en bewegen Maartje Derksen
Vrijetijdseconomie Joyce Regouin

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online