Samenwerking voor een betere woningmarkt

17 januari 2023
Nieuws

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is geactualiseerd. Hiermee leveren de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie en Rijk haar bijdrage aan een beter functionerende woningmarkt. Naast afspraken over voldoende woningen zijn afspraken gemaakt over betaalbare woningen en duurzaam en circulair gebouwde woningen.

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeenten hun eerste Woondeal. Met deze Woondeal is er een samenwerking die gericht is op het bouwen van meer woningen in de regio. Overheden werken hierbij intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. Sindsdien is duidelijk geworden dat de opgave groeit en extra inzet vraagt. Mede daarom is er een minister voor Volkshuisvesting gekomen. Deze ontwikkeling vroeg om een actualisatie van lopende afspraken.

Grootschalige woningbouw

Tot en met 2030 komen er in de regio 33.000 woningen bij. Een belangrijk deel van deze woningen komt op de grootschalige woningbouwlocaties Arnhem Spoorknoop-Oost, Stationsgebied Nijmegen en Kanaalzone-Zuid in Nijmegen maar ook op andere prioriteitsgebieden. Hier en op veel andere plekken in de regio investeert het Rijk 400 miljoen euro in de regio. Daarnaast zetten de provincie Gelderland en de gemeenten extra geld en personeel in om de woningbouw in de hele regio vlot te trekken.

Wethouder Hans Sluiter: “In heel Nederland, onze regio en in Westervoort is behoefte aan nieuwe woningen. Westervoort Noord is voor ons de laatste grote woningbouwlocatie in onze gemeente waar we kunnen bouwen en is een prioriteitsgebied. De Rijksambities en de regionale ambities in de Woondeal 2023 passen in grote lijnen goed bij de Westervoortse ambities ten aanzien van bouwen.”

Sociale huur en betaalbare koop

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat zij de huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen eerlijk spreiden over de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvesting van mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere gemeente zet zich in voor 30% sociale huur bij nieuwbouw, zodat deze aandachtsgroepen overal in de regio kansen op een woning hebben. Daarnaast realiseert elke gemeente minimaal 35% tot 40% van de nieuwe woningen als middenhuurwoning tot € 1.000 of koopwoning tot € 355.000. Daarmee krijgen ook starters een kans en blijven woningen betaalbaar.

Bovengemiddelde inzet nodig

De bouw van meer woningen en van meer betaalbare woningen vraagt een stevige inzet van alle partijen. Er zijn voldoende bouwmogelijkheden. Maar de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen. Rijk, provincie en gemeenten bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. De Woondeal helpt om belemmerende regelgeving op te lossen.

Ondersteuning van corporaties en bouwbedrijven

De woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities die zijn opgenomen in de Woondeal. De gemeenten in de regio zijn daar blij mee. Zij moeten immers de Woondeal voor een groot deel uitvoeren.

Besluitvorming

De aankomende weken vindt in gemeenten en bij de provincie de besluitvorming over de Woondeal 2.0 plaats. Een officieel tekenmoment door alle partners in aanwezigheid van minister De Jonge is vindt rond 8 maart plaats.