Portefeuilleverdeling college Westervoort 2022-2026

Hier vindt u het overzicht van de portefeuilleverdeling van het college Westervoort 2022-2026

Burgemeester; de heer drs. A.J. van Hout

 • Personeel & Organisatie
 • Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
 • Regionale Samenwerking
 • ICT & Informatieveiligheid
 • Communicatie & Dienstverlening
 • Integriteit
 • Kermis 
 • Inburgering
 • Huisvesting (asielzoekers)

Wethouder Peter Pennekamp (CDA)

 • Financiën
 • Belastingen
 • Nutsbedrijven
 • Onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Kinderopvang
 • Burgerparticipatie
 • Wijkgericht werken
 • Vrijwilligers
 • Kunst & cultuur
 • Subsidies Sport & Cultuur
 • Dierentehuis en dierenwelzijn
 • Openbare ruimte
 • Water & riool
 • Waterschap
 • Economie
 • Project Wyborgh (MKB)
 • Reallocatie sportverenigingen i.v.m. Westervoort Noord
 • Westervoort Noord/ Rivierklimaatpark
 • Sport
 • Liemerse ambassade
 • Lokale actiegroep Leader gelden

Wethouder Jan Derksen (VVD)

 • Jeugdbeleid
 • WMO
 • Doelgroepenvervoer
 • Ouderenzorg
 • Jeugd & Jongerenwerk
 • Subsidies zorg & welzijn
 • Beschermd wonen/ beschermd thuis
 • ‘Samen Sterk’ Sociaal Domein
 • Recreatie & toerisme (voorheen Vrije tijdseconomie)
 • Inkoopbeleid (WMO & Jeugd)

Wethouder Laura Kaper (D66)

 • Accommodatiebeleid
 • Werk & Inkomen
 • Armoedebeleid & schuldhulpverlening
 • Maatschappelijk werk
 • Scalabor
 • Ruimtelijke Ordening
 • Centrumvisie
 • Markt
 • Volkshuisvesting
 • Bouwzaken
 • Vergunningen (vanuit omgevingswet)
 • Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Duurzaamheid (integraal)
 • Energie, afval & milieu
 • Circulaire Economie
 • RES (Regionale Energie Transitie)
 • Verkeer, vervoer & mobiliteit
 • Gemeentehuis/ huisvesting
 • Bibliotheek/ huisvesting