default iconPortefeuilleverdeling college Westervoort 2022-2026

Hier vindt u het overzicht van de portefeuilleverdeling van het college Westervoort 2022-2026

Burgemeester; de heer drs. A.J. van Hout

 • 1Stroom
 • Personeel & Organisatie
 • Openbare Orde & Veiligheid
 • Handhaving
 • Regionale Samenwerking
 • ICT & Informatieveiligheid
 • Communicatie & Dienstverlening
 • Integriteit
 • Kermis & Markt
 • Groene Metropool regio – Algemeen bestuur

Wethouder Peter Pennekamp (CDA)

 • Financiën
 • Belastingen
 • Nutsbedrijven
 • Onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Kinderopvang
 • Burgerparticipatie
 • Wijkgericht werken
 • Vrijwilligers
 • Kunst & cultuur
 • Subsidies Sport & Cultuur
 • Dierentehuis en dierenwelzijn
 • Openbare ruimte
 • Water & riool
 • Verkeer, vervoer & mobiliteit
 • Waterschap
 • Groene Metropool Regio – verbonden regio en cultuur regio

Wethouder Jan Derksen (VVD)

 • Jeugd
 • WMO
 • Doelgroepenvervoer
 • Maatschappelijk werk
 • Ouderenzorg
 • Jeugd & Jongerenwerk
 • Armoedebeleid & schuldhulpverlening
 • Subsidies zorg & welzijn
 • Beschermd wonen
 • ‘Samen Sterk’ Sociaal Domein
 • Economie 
 • Recreatie & toerisme
 • Centrumvisie
 • Liemerse ambassade
 • Inkoopbeleid
 • Omgevingswet
 • Groene Metropool Regio – productieve regio en ontspannen regio

Wethouder Hans Sluiter (D66)

 • Accommodaties
 • Reallocatie sportverenigingen i.v.m. Westervoort Noord
 • Gemeentehuis
 • Bibliotheek
 • Werk & Inkomen
 • Scalabor
 • Sport
 • Inburgering
 • Ruimtelijke Ordening
 • Volkshuisvesting
 • Bouwzaken
 • Grondzaken
 • Westervoort Noord/ Rivier Klimaatpark (RKP)
 • Mosterdhof
 • Wyborgh
 • Duurzaamheid (integraal)
 • Energie, afval & milieu
 • Veiligheid Toezicht en Handhaving
 • Circulaire Economie
 • RES (Regionale Energie Transitie)
 • Groene Metropool Regio – groene groei regio en circulaire regio

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online